ΒΙΤΑΛΗ

Εξηγήσεις για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2Γ/2022

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ 2Γ/2022

Βασικά χαρακτηριστικά στόχοι του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ – 2Γ/2022

Ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ είναι ένας νέος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ ο οποίος έρχεται να ανατρέψει τον τρόπο προσλήψεων μέχρι τώρα στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ. 

Βασίζεται στον νόμο 4765/21 και με τις διάφορες τροπολογίες η τελική μορφή είναι αυτή που προέκυψε στην προκήρυξη 2Γ/2022.

Τι ισχύει στην πραγματικότητα (αλήθειες και ψέματα)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί για τις κατηγορίες εκπαίδευσης ΠΕ ή ΤΕ ( Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ) και όχι για ΔΕ ( Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης )  

Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ανάλογα με τον τίτλο σπουδών οι υποψήφιοι μπορούν να αντιστοιχίσουν το Κωδικό Τίτλου τους με έναν ή περισσότερους Κωδικούς Θέσης.

Προσοχή : Όλοι οι υποψήφιοι (χωρίς κανένα περιορισμό πτυχίου) μπορούν να αντιστοιχίσουν το πτυχίο τους με τον Κωδικό Θέσης 407 που είναι για ΟΛΑ τα πτυχία ΑΕΙ. 

Επίσης προσοχή πρέπει να δώσουν όλοι οι υποψήφιοι κατά την διάρκεια της αίτησης αν ο Κωδικός Τίτλου τους αντιστοιχίζεται με περισσότερους από έναν Κωδικούς Θέσεων θα πρέπει να δηλώσουν όλους τους Κωδικούς Θέσεων στην αίτηση τους. 

Πχ. Κάποιος με πτυχίο Αρχαιολογίας (Κωδικός Τίτλου 101) μπορεί και πρέπει να δηλώσει τους Κωδικούς Θέσεων 401 αλλά και 407.

Επίσης αν κάποιος δεν βρίσκει σε κανένα κωδικό τίτλου το πτυχίο του δηλώνει ως Κωδικό Θέσης το 407 (άρα έχουν όλοι οι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης δικαίωμα να δώσουν στον διαγωνισμό) 

Ακριβώς αντίστοιχα ισχύει και για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με όπου ο Κωδικός Θέσης 507 ισχύει για οποιαδήποτε Κωδικό Τίτλου. 

Άρα κάποιος με Κωδικό Τίτλου που αντιστοιχεί στον Κωδικό Θέσης πχ 501 μπορεί να δηλώσει ως Κωδικούς Θέσεις 501 ΚΑΙ 507 στην αίτηση του. Αν κάποιος το πτυχίο του δεν αντιστοιχεί σε κανένα Κωδικό Τίτλου από αυτούς που φαίνονται στην προκήρυξη δηλώνει τον Κωδικό Θέσης 507  και μόνο.

Προσλήψεις και θέσεις του διαγωνισμού

Ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ δεν προβλέπει άμεσες προσλήψεις. 

Οι υποψήφιοι που θα δώσουν εξετάσεις θα συγκεντρώσουν βαθμολογία (1-100) και εφόσον περάσουν την βάση σε καθεμία από τις 2 ενότητες (55 μονάδες) θα μπορούν για τα επόμενα 2 χρόνια και συγκεκριμένα 2023 και 2024 να υποβάλουν τα χαρτιά τους σε κάθε προκήρυξη που θα βγαίνει από τον ΑΣΕΠ (προκηρύξεις φορέων).

Αυτές οι προκηρύξεις φορέων (πχ. Υπουργεία, Δήμοι, Υπηρεσίες,…) θα αναφέρουν τους Κωδικούς Θέσεων που θα προκηρύσσονται θέσεις και μαζί πρόσθετα κριτήρια ανά Κωδικό Θέσης (δεν είναι απαραίτητο). Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές τις προκηρύξεις θα έχουν οι υποψήφιοι με τους αντίστοιχους Κωδικούς Θέσεων που θα έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμός μεγαλύτερο της βάσης (>55) και επίσης θα εκπληρώνουν και όλα τα πρόσθετα κριτήρια που θα θέτει ο φορέας. Φυσικά από αυτούς θα επιλεγούν όσοι συγκεντρώνουν συνολικά υψηλότερη βαθμολογία. 

Πχ. Αν κάποιο φορέας ζητήσει 20 υπαλλήλους με Κωδικό Τίτλου 101 (Κωδικός Θέσης 401) και πρόσθετα προσόντα να έχουν πτυχίο Αγγλικών επιπέδου C2 τότε θα μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα όλοι οι κάτοχοι πτυχίου που αντιστοιχεί στον Κωδικό Τίτλου 101, θα έχουν βαθμολογία μεγαλύτερη του 55 στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό και θα έχουν και πτυχίο Αγγλικών επιπέδου C2. Τελικά θα προσληφθούν οι 20 με τις καλύτερες βαθμολογίες που θα υποβάλουν αίτηση.

Άρα ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός αυτό που θα δώσει σε κάθε υποψήφιο είναι το δικαίωμα να συμμετέχει τις χρονιές 2023 – 2024 σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (διαγωνισμοί φορέων) και επειδή η βαθμολογία του διαγωνισμού θα είναι το βασικότερο κριτήριο αξιολόγησης σε κάθε διαγωνισμό φορέα όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία ενός υποψήφιου τόσο πιο εύκολα θα προσληφθεί στο Δημόσιο.

Λίγα λόγια για την βαθμολογία του διαγωνισμού

Πρώτα από όλα η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κάποιος στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 55% που είναι η βάση του διαγωνισμού σε καθένα από τα 2 διαγωνίσματα (για να έχει δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε διαγωνισμό φορέα).

Επίσης η βαθμολογία θα δίνει στο κάθε υποψήφιο και μια καλή προσέγγιση των διαγωνισμών φορέων που θα μπορεί να υποβάλει αίτηση και να έχει καλές πιθανότητες επιλογής. 

Ο τρόπος επιλογής του ΑΣΕΠ είναι αντίστοιχος με των Πανελληνίων Εξετάσεων οπότε υποψήφιος με πολύ υψηλή βαθμολογία στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό θα μπορεί να επιλέγει οποιαδήποτε διαγωνισμό φορέα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση υποψήφιος με σχετικά χαμηλή βαθμολογία θα πρέπει να επιλέγει θέσεις με μικρότερη ζήτηση.

Κωδικοί Θέσεων στους διαγωνισμούς φορέων

Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για την διετία 2023 και 2024 ο μεγαλύτερος αριθμός  σίγουρα στις περισσότερες προκηρύξεις φορέων θα είναι σε αυτές με Κωδικούς Θέσης 407 και 507 αντίστοιχα. Ουσιαστικά στους Κωδικούς Θέσης που αντιστοιχούν σε ΟΛΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ.

Θα πρέπει λοιπόν ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ να δηλώσουν τον κωδικό θέσεων 407 ή 507 αντίστοιχα αν είναι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ακόμα και αν μπορούν να δηλώσουν και άλλον ή άλλους κωδικούς θέσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή
  • Οι αιτήσεις γίνονται από 2 Δεκεμβρίου έως και 20 Δεκεμβρίου ηλεκτρονικά στο σελίδα του ΑΣΕΠ.
  • Στην αίτηση θα πρέπει όλοι οι υποψήφιοι να βάλουν τον Κωδικό Θέσης που αντιστοιχεί στον Κωδικό Τίτλου τους αλλά και τον Κωδικό Θέσης 407 ή 507 ανάλογα αν είναι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Αν δεν βρίσκουν τον Κωδικό Τίτλο τους σε κανένα Κωδικό Θέσης υποβάλουν μόνο τον Κωδικό Θέσης 407 ή 507 ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης.
  • Για να είναι έγκυρη η αίτηση πρέπει να συνοδευτεί και με το ηλεκτρονικό παράβολο των 3 ευρώ.
  • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να αφήσουν την αίτησή τους για την τελευταία ημέρα γιατί πολλές φορές έχει παρατηρηθεί υπερφόρτωση του συστήματος με αποτέλεσμα τις μεγάλες καθυστερήσεις.
Τελευταίες Λεπτομέρειες 

Επειδή έχει γίνει αρκετά μεγάλο μπέρδεμα σχετικά με τους κωδικούς θέσεων 407 και 507 αντίστοιχα σας ενημερώνουμε κατόπιν επίσημης απάντησης του ΑΣΕΠ.

  • Όσοι δεν βρίσκουν σε κανένα κωδικό τίτλο το πτυχίο τους δηλώνουν υποχρεωτικά τον κωδικό θέσεως 407 (ή 507) με αντίστοιχο κωδικό τίτλου 109207). Έτος κτήσης το έτος κτήσης του πτυχίου τους.
  • Για όσους αναφέρεται το πτυχίο τους και σε άλλους κωδικούς θέσεων μπορούν να δηλώσουν όλους τους κωδικούς θέσεων με κωδικό τίτλο το δικό τους κωδικό τίτλου. Πχ ένας υποψήφιος με πτυχίο Αρχαιολογίας (κωδικός τίτλου 101) μπορεί να δηλώσει τους κωδικούς θέσεων 401 και 407 βάζοντας μόνο τον κωδικό τίτλου 101. Ακόμα και να βάλει και ως δεύτερο κωδικό τίτλου το 109 δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ στην ακόλουθη περίπτωση : Αν για κάποιο κωδικό τίτλου δεν είστε σίγουροι ότι αναφέρετε το πτυχίο σας, ή η σχολή σας έχει ενημερώσει ότι είναι ισοδύναμος με μια άλλη σχολή που αναφέρεται, τότε δηλώνετε τον κωδικό θέσης με τον κωδικό τίτλου που νομίζετε ότι είναι σωστό, αλλά στον κωδικό θέσης 407 (ή 507) θα βάλετε υποχρεωτικά τον κωδικό τίτλου 109 (ή 207) ώστε σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι το πτυχίο σας δεν αναφέρεται τελικά στην προκήρυξη να μην ακυρωθεί η αίτησή σας ως προς τον κωδικό θέσης 407 (ή 507)

Τέλος δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για Πρόσθετα Προσόντα αν στον Κωδικό Θέσης που δηλώνετε δεν υπάρχει στον πίνακα κάποιο αναγραφόμενο Πρόσθετο Προσόν.

Ελπίζω να σας βοήθησα αρκετά
Για οποιαδήποτε απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Δρ. Στέλιος Χόντας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
Ακαδημαϊκός Διευθυντής
Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΒΙΤΑΛΗ

Share This Post!

Νεότερες ανακοινώσεις

1703, 2024

Αποτελέσματα 30ου διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Categories: Blog List, Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Κατατακτήριες Εξετάσεις, Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια|Tags: , , , , , |

Διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του 2ου σταδίου του 30ου εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Πίνακας αποτελεσμάτων 30ου εισαγωγικού διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής [...]

1102, 2024

Δηλώσεις προέδρου ΑΣΕΠ για τον Πανελλήνιος Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Categories: Blog List, Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , , , |

Πρόεδρος ΑΣΕΠ για νέο γραπτό διαγωνισμό Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Αθανάσιος Παπαϊωάννου λόγω των δημοσιευμάτων που αναφέρονται στον νέο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και ότι ο διαγωνισμός θα επισπευθεί και πολύ πιθανόν θα γίνει μέσα στο 2024 καθώς [...]

1712, 2023

Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις ΑΣΕΠ

Categories: Blog List|Tags: , , , , , , |

Τι είναι το ΑΣΕΠ Το ΑΣΕΠ είναι η "Ανεξάρτητη Αρχή Επιλογής Προσωπικού" και αποτελεί τον κύριο τρόπο επιλογής και πρόσληψης προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα (εξαιρέσεις πχ είναι ο ετήσιος διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης [...]

807, 2023

Οδηγός για τις κατατακτήριες εξετάσεις: Μια απόφαση ζωής

Categories: Blog List|Tags: , , |

Τι είναι οι κατατακτήριες εξετάσεις; Οι κατατακτήριες εξετάσεις αποτελούν μια δεύτερη ευκαιρία για πτυχιούχους ώστε να φοιτήσουν στην Σχολή της επιλογής τους. Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει είτε για την αναβάθμιση των σπουδών είτε λόγω της επιθυμίας του [...]

312, 2022

Εξηγήσεις για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2Γ/2022

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Κατατακτήριες Εξετάσεις, Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια|Tags: , , , , , , |

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ 2Γ/2022 Βασικά χαρακτηριστικά στόχοι του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ - 2Γ/2022 Ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ είναι ένας νέος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ ο οποίος έρχεται να ανατρέψει τον τρόπο προσλήψεων [...]

ΕΣΔΔΑ

ΑΣΕΠ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤIΣΤΗΡΙΑ

Go to Top