Διαγωνισμός ΑΑΔΕ 1Γ/2022 – Νέα Τμήματα

Διαγωνισμός ΑΑΔΕ – 1Γ/2022

Ημερομηνίες έναρξης προγραμμάτων προετοιμασίας

Στις επόμενες λίστες φαίνονται τα προγράμματα προετοιμασίας για κάθε ομάδα μαθημάτων. Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει τα προγράμματα το οποίο ταιριάζει καλύτερα στο δικό του πρόγραμμα.

Τμήματα προετοιμασίας θα ανακοινωθούν και το επόμενο διάστημα.

Για όλες τις Ομάδες

 • Έναρξη : Τρίτη 01/03/2022, Ώρα : 18:30 – 22:30
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Τρίτη 18:30 – 22:30
 • Διάρκεια μαθημάτων : 40 ώρες (10 εβδομάδες)
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Παρασκευή 04/03/2022, Ώρα : 18:30 – 22:30
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Παρασκευή 18:30 – 22:30
 • Διάρκεια μαθημάτων : 40 ώρες (10 εβδομάδες)
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Σάββατο 12/03/2022, Ώρα : 14:00 – 18:00
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Σάββατο 14:00 – 18:00
 • Διάρκεια μαθημάτων : 40 ώρες (10 εβδομάδες)
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Κυριακή 13/03/2022, Ώρα : 10:00 – 14:00
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Κυριακή 10:00 – 14:00
 • Διάρκεια μαθημάτων : 40 ώρες (10 εβδομάδες)
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Δευτέρα 21/03/2022, Ώρα : 18:30 – 22:30
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Δευτέρα 18:30 – 22:30
 • Διάρκεια μαθημάτων : 40 ώρες (10 εβδομάδες)
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Πέμπτη 31/03/2022, Ώρα : 18:30 – 22:30
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Πέμπτη 18:30 – 22:30
 • Διάρκεια μαθημάτων : 40 ώρες (10 εβδομάδες)
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Σάββατο 30/04/2022, Ώρα : 10:00 – 14:00
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Σάββατο 10:00 – 14:00
 • Διάρκεια μαθημάτων : 40 ώρες (10 εβδομάδες)
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)

Ομάδα Μαθημάτων Α

 • Έναρξη : Παρασκευή 04/03/2022, Ώρα : 18:30 – 22:30
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Παρασκευή 18:30 – 22:30 (θα προστεθεί μια ακόμα ημέρα *)
 • Διάρκεια μαθημάτων : 100 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)

* Η επιπλέον ημέρα θα προστεθεί μετά από μερικές εβδομάδες και θα καθοριστεί μέσα στο μάθημα

 • Έναρξη : Κυριακή 13/03/2022, Ώρα : 10:00 – 14:00
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Κυριακή 10:00 – 14:00 (θα προστεθεί μια ακόμα ημέρα *)
 • Διάρκεια μαθημάτων : 100 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)

* Η επιπλέον ημέρα θα προστεθεί μετά από μερικές εβδομάδες και θα καθοριστεί μέσα στο μάθημα

 • Έναρξη : Σάββατο 09/04/2022, Ώρα : 14:00 – 18:00
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Σάββατο 14:00 – 18:00 (θα προστεθεί μια ακόμα ημέρα *)
 • Διάρκεια μαθημάτων : 100 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)

* Η επιπλέον ημέρα θα προστεθεί μετά από μερικές εβδομάδες και θα καθοριστεί μέσα στο μάθημα

 • Έναρξη : Τρίτη 08/03/2022, Ώρα : 18:30 – 22:30
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Τρίτη 18:30 – 22:30
 • Διάρκεια μαθημάτων : 60 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Σάββατο 12/03/2022, Ώρα : 10:00 – 14:00
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Σάββατο 10:00 – 14:00
 • Διάρκεια μαθημάτων : 60 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Δευτέρα 11/04/2022, Ώρα : 18:30 – 22:30
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Δευτέρα 18:30 – 22:30
 • Διάρκεια μαθημάτων : 60 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Δευτέρα 18/04/2022, Ώρα : 18:30 – 22:30
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Δευτέρα 18:30 – 22:30
 • Διάρκεια μαθημάτων : 60 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)

Ομάδα Μαθημάτων Β

 • Έναρξη : Τρίτη 08/03/2022, Ώρα : 18:30 – 22:30
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Τρίτη 18:30 – 22:30
 • Διάρκεια μαθημάτων : 60 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Σάββατο 12/03/2022, Ώρα : 14:00 – 18:00
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Σάββατο 14:00 – 18:00
 • Διάρκεια μαθημάτων : 60 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Δευτέρα 28/03/2022, Ώρα : 18:30 – 22:30
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Δευτέρα 18:30 – 22:30
 • Διάρκεια μαθημάτων : 60 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Πέμπτη 12/05/2022, Ώρα : 18:30 – 22:30
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Πέμπτη 18:30 – 22:30
 • Διάρκεια μαθημάτων : 60 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Κυριακή 13/03/2022, Ώρα : 14:00 – 18:00
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Κυριακή 14:00 – 18:00
 • Διάρκεια μαθημάτων : 60 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Τετάρτη 16/03/2022, Ώρα : 18:30 – 22:30
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Τετάρτη 18:30 – 22:30
 • Διάρκεια μαθημάτων : 60 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Τρίτη 19/04/2022, Ώρα : 18:30 – 22:30
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Τρίτη 18:30 – 22:30
 • Διάρκεια μαθημάτων : 60 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)

Ομάδα Μαθημάτων Γ

 • Έναρξη : Δευτέρα 14/03/2022, Ώρα : 18:30 – 22:30
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Δευτέρα 18:30 – 22:30
 • Διάρκεια μαθημάτων : 40 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Παρασκευή 01/04/2022, Ώρα : 10:00 – 14:00
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Παρασκευή 10:00 – 14:00
 • Διάρκεια μαθημάτων : 40 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Τρίτη 17/05/2022, Ώρα : 18:30 – 22:30
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Τρίτη 18:30 – 22:30
 • Διάρκεια μαθημάτων : 40 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Σάββατο 12/03/2022, Ώρα : 10:00 – 14:00
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Σάββατο 10:00 – 14:00
 • Διάρκεια μαθημάτων : 60 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Τετάρτη 30/03/2022, Ώρα : 10:00 – 14:00
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Τετάρτη 10:00 – 14:00
 • Διάρκεια μαθημάτων : 60 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Κυριακή 22/05/2022, Ώρα : 10:00 – 14:00
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Κυριακή 10:00 – 14:00
 • Διάρκεια μαθημάτων : 60 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)

Ομάδα Μαθημάτων Δ

 • Έναρξη : Τετάρτη 30/03/2022, Ώρα : 18:30 – 22:30
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Τετάρτη 18:30 – 22:30
 • Διάρκεια μαθημάτων : 60 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Παρασκευή 01/04/2022, Ώρα : 18:30 – 22:30
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Παρασκευή 18:30 – 22:30
 • Διάρκεια μαθημάτων : 60 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)

Ομάδα Μαθημάτων ΣΤ

 • Έναρξη : Παρασκευή 04/03/2022, Ώρα : 18:30 – 22:30
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Παρασκευή 18:30 – 22:30 (θα προστεθεί μια ακόμα ημέρα)
 • Διάρκεια μαθημάτων : 100 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Κυριακή 13/03/2022, Ώρα : 10:00 – 14:00
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Κυριακή 10:00 – 14:00 (θα προστεθεί μια ακόμα ημέρα)
 • Διάρκεια μαθημάτων : 100 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Σάββατο 09/04/2022, Ώρα : 14:00 – 18:00
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Σάββατο 14:00 – 18:00
 • Διάρκεια μαθημάτων : 100 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Τρίτη 08/03/2022, Ώρα : 18:30 – 22:30
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Τρίτη 18:30 – 22:30
 • Διάρκεια μαθημάτων : 60 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Σάββατο 11/03/2022, Ώρα : 10:00 – 14:00
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Σάββατο 10:00 – 14:00
 • Διάρκεια μαθημάτων : 60 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Δευτέρα 14/04/2022, Ώρα : 18:30 – 22:30
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Δευτέρα 18:30 – 22:30
 • Διάρκεια μαθημάτων : 60 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 • Έναρξη : Τετάρτη 16/03/2022, Ώρα : 18:30 – 22:30
 • Πρόγραμμα μαθημάτων : Κάθε Τετάρτη 18:30 – 22:30
 • Διάρκεια μαθημάτων : 60 ώρες
 • Μέθοδος : Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)

Αιτήσεις συμμετοχής

Για την συμμετοχή σε οποιαδήποτε τμήμα προετοιμασίας για τον γραπτό διαγωνισμό της ΑΑΔΕ (1Γ/2022) θα πρέπει να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@vitali.gr.

Στο μήνυμα θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία (λόγω GDPR) :

 • Ονοματεπώνυμο : Πλήρη στοιχεία
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας : Κινητό και σταθερό τηλέφωνο
 • Επιλογή προγράμματος : Αναλυτικά ανά γνωστικό αντικείμενο το τμήμα επιλογής (Πχ. Λεκτικές Δεξιότητες τμήμα 3, Λογιστική τμήμα 2,…)

Η παρακολούθηση του πρώτου μαθήματος είναι δοκιμαστική. Από την δεύτερη εβδομάδα γίνεται η εγγραφή στο τμήμα.

Αποστολή email

Περισσότερες πληροφορίες…

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ (1Γ/2022), όπως τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα, τον κατάλληλο χρόνο προετοιμασίας, τα νέα τμήματα, το εκπαιδευτικό μας προσωπικό, τις σημειώσεις, τα δίδακτρα και τους τρόπους πληρωμής, ή για να κάνετε αίτηση για την συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμα προετοιμασίας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Οι ερωτήσεις – απαντήσεις που δημοσιεύουμε είναι αποτέλεσμα των συνομιλιών μας με ενδιαφερόμενους για διαγωνισμούς δημοσίου και ΑΣΕΠ. Σε καμία περίπτωση δεν δημοσιεύονται ούτε πρόκειται ποτέ στο μέλλον να δημοσιευτούν ονόματα συνομιλητών μας

Πότε θα αρχίσουν τα τμήματα για τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ

Ο κάθε διαγωνισμός ο οποίος διεξάγεται μέσω του ΑΣΕΠ ξεκινά επίσημα με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Η προκήρυξη κάθε διαγωνισμού περιλαμβάνει τις θέσεις, τις κατηγορίες εκπαίδευσης, τα αποδεκτά πτυχία, τα απαραίτητα προσόντα για τον διαγωνισμό (ανάλογα με την κατηγορία), τον τρόπο βαθμολόγησης του γραπτού, των επιπλέον προσόντων αλλά και τα γνωστικά αντικείμενα ανά κατηγορία και την εξεταστέα ύλη του κάθε γνωστικού αντικειμένου. Η προκήρυξη του διαγωνισμού της ΑΑΔΕ για τον 2022 δεν θα είναι υποχρεωτικά όμοια με την προκήρυξη 1Γ/2017 (στο παρελθόν έχουν γίνει πολύ σημαντικές αλλαγές σε διαγωνισμούς) άλλωστε περιλαμβάνει σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες και άλλες κατηγορίες εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό και για την ασφάλεια τόσο των υποψηφίων όσο και την δική μας θα περιμένουμε πρώτα την προκήρυξη ή μια επίσημη ανακοίνωση και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν τα μαθήματα.

Όλοι οι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ είναι γραπτοί;

Οι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες. Τους διαγωνισμούς με την κατάθεση δικαιολογητικών και τους γραπτούς διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοί της πρώτης κατηγορίας είναι πάρα πολύ και ο υποψήφιος καλείται εφόσον φτιάξει έναν λογαριασμό στην σελίδα του ΑΣΕΠ με τα προσωπικά του στοιχεία να μετέχει σε όποιον διαγωνισμό θέλει υποβάλλοντας απλά μία αίτηση. Σε αυτούς τους διαγωνισμούς υπολογίζονται τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος και αν οι μέσα σε αυτούς που επιλέγονται διορίζονται. Στην δεύτερη κατηγορία ανάλογα με τις ανάγκες προκηρύσσονται κάποιοι διαγωνισμοί πρόσληψης προσωπικού που εκτός των τυπικών προσόντων που πρέπει να πληρούνται (τα τυπικά προσόντα εξαρτώνται από την προκήρυξη) οι υποψήφιοι καλούνται να δώσουν και γραπτές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα. Ιδιαίτερα με τον νόμο 4765/2021 προβλέπεται η πρόσληψη όλου του προσωπικού του δημοσίου με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο διαγωνισμός αυτός θα αντικαταστήσει τις προσλήψεις προσωπικού μέσω των διαγωνισμών κατάθεσης δικαιολογητικών.

Τι καθηγητές αναλαμβάνουν τα μαθήματα στο φροντιστήριο;

Κάποιος καθηγητής ή καθηγήτρια για να διδάξει στο φροντιστήριο θα πρέπει να πληροί κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Πρώτα από όλα πρέπει να έχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο που αναλαμβάνει ή να είναι υποψήφιος διδάκτορας. Επίσης θα πρέπει να έχει εμπειρία στην Τριτοβάθμια φροντιστηριακή εκπαίδευση και γενικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τέλος θα πρέπει να έχει διάθεση για την εργασία του ώστε να μπορεί να βοηθήσει πραγματικά. Ιδίως το τελευταίο κριτήριο είναι αυτό που ξεχωρίζει τον καλό καθηγητή από τον εξαιρετικό καθηγητή. Και σε αυτό μας βοηθάτε εσείς με τις συνεχείς αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού μας προσωπικού.

 

Είμαι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μπορώ να λάβω μέρος στον διαγωνισμό ως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;

Η απάντηση είναι ναι. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα που αφορά τον χρόνο αναγνώρισης του πτυχίου σε περίπτωση πρόσληψης (επιτυχίας στον διαγωνισμό). Συνήθως η αναγνώριση του πτυχίου καθυστερεί έως 7 χρόνια. Αντίθετα αν το πτυχίο αποκτηθεί αμέσως μετά τον διαγωνισμό τότε η αναγνώριση του πτυχίου και η αναβάθμιση του υπαλλήλου από κατηγορία ΔΕ σε κατηγορία ΠΕ γίνεται πολύ πιο γρήγορα.

Νεότερες ανακοινώσεις

1704, 2022

Νέα τμήματα για τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ 1Γ/2022

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , , |

Νέα τμήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ (1Γ/2022) Νέα τμήματα για τον γραπτό διαγωνισμό της ΑΑΔΕ ξεκινούν το επόμενο διάστημα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας Νέα Τμήματα ΑΑΔΕ 2022. Τα τμήματα αυτά πιθανότατα αποτελούν [...]

2403, 2022

Νέα τμήματα προετοιμασίας για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , , |

Νέα τμήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό της ΕΣΣΔΑ. Έναρξη νέων τμημάτων για τον 29ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης - ΕΣΔΔΑ. Συγκεκριμένα : Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους Τμήμα 09 Έναρξη : Πέμπτη 31/03/2022, Ώρα : 18:00 – [...]

2203, 2022

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ. Σύντομα η προκήρυξη

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , |

Νεότερες ειδήσεις για τον Πανελλήνιος Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2022 Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης για τον νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα για τον Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2022. Ο [...]

2203, 2022

Μαθήματα για το Εαρινό Εξάμηνο

Categories: Ανακοινώσεις, Κατατακτήριες Εξετάσεις, Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια|Tags: , , , , , |

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια - Εαρινό Εξάμηνο Συνεχής έναρξη προγραμμάτων για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Στοχευμένα μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε Σχολής. Μαθήματα ατομικά ή ομαδικά πάντα σε ομοιογενή τμήματα. Δήλωση συμμετοχής - Πληροφορίες Επιλέξτε τα [...]

603, 2022

Διαγωνισμός ΑΑΔΕ – 1Γ/2022 Έναρξη προγραμμάτων

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ|Tags: , , , , , |

Διαγωνισμός ΑΑΔΕ. Προκήρυξη 1Γ/2022 Έναρξη των προγραμμάτων προετοιμασίας για τον γραπτό διαγωνισμό της ΑΑΔΕ ( προκήρυξη 1Γ/2022 ). Αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της προκήρυξης και την ανακοίνωση των εξεταζόμενων μαθημάτων αλλά και της εξεταστέας ύλης ανά μάθημα, ο [...]

Αρχείο ανακοινώσεων…

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Περισσότερα…

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Περισσότερα…

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Περισσότερα…
Go to Top