Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Εξειδικευμένη υποστήριξη σε φοιτήτριες και φοιτητές

Τα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΙΤΑΛΗ προσφέρουν εξειδικευμένη υποστήριξη σε φοιτήτριες και φοιτητές του Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα μαθήματα βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στην διδακτέα ύλη και τις απαιτήσεις της Ιατρικής Αθήνας και δεν χάνονται σε γενικότητες με βάση τον τίτλο ή την πιθανή ύλη του μαθήματος και ούτε επηρεάζονται από την ύλη που διδάσκεται σε κάποια άλλη Σχολή ή Τμήμα.

Τα μαθήματα διεξάγονται ατομικά ή σε κλειστές ομάδες ή σε ομαδικά τμήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμμετεχόντων και ανάλογα με τις αιτήσεις για το συγκεκριμένο μάθημα.

Ακόμα και στα ομαδικά μαθήματα οι συμμετέχοντες στα τμήματα είναι αποκλειστικά και μόνο φοιτήτριες και φοιτητές από την Ιατρική Αθήνας ώστε η προετοιμασία να είναι προσαρμοσμένη 100% στις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθήματος και στις ιδιαιτερότητες που προέρχονται από την ύλη, τον τρόπο εξέτασης αλλά και τις απαιτήσεις του διδάσκοντα Ακαδημαϊκού. 

Ειδικά προγράμματα παρέχονται για πρωτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές ώστε να ξεκινήσουν χωρίς προβλήματα την Ακαδημαϊκή τους ζωή και να επιτύχουν όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα χωρίς καθυστερήσεις και προβλήματα και χωρίς κενά σε προαπαιτούμενες γνώσεις.

Το Εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείτε από καθηγήτριες και καθηγητές με μεγάλη εμπειρία στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γνώση των ειδικών απαιτήσεων της Ιατρικής Αθήνας και πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (90% κατέχει Διδακτορικό τίτλο σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο το οποίο επιμελούνται και διδάσκουν).

Τα μαθήματα διεξάγονται και εξ αποστάσεως (online) μέσω της επαγγελματικής ψηφιακής πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΒΙΤΑΛΗ (e-learning) και όχι μέσω βιντεοσκοπημένων μαθημάτων.

Κατάλογος Μαθημάτων

Η λίστα μαθημάτων που ακολουθεί είναι τα προπτυχιακά μαθήματα που υποστηρίζονται από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΒΙΤΑΛΗ για την Ιατρική Αθήνας.

Η λίστα είναι ενδεικτική, παρουσιάζονται κυρίως βασικά μαθήματα και μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις μεταβολές στο πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Αθηνών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.

 • Βιολογία Ι
 • Ιατρική Χημεία
 • Ιατρική Στατιστική
 • Ιατρική Φυσική
 • Βιολογία ΙΙ – Γενετική
 • Βιολογική Χημεία Ι
 • Νευροανατομία και Νευροφυσιολογία
 • Ιστολογία Εμβρυολογία ΙΙ
 • Περιγραφική Ανατομική ΙΙ
 • Φυσιολογία Ι
 • Βιολογική Χημεία ΙΙ
 • Ιστολογία Εμβρυολογία ΙΙ
 • Περιγραφική Ανατομική Ι
 • Φυσιολογία ΙΙ
 • Παθολογική Ανατομική Ι
 • Γενική Μικροβιολογία Ανοσολογία
 • Παθολογική Ανατομική ΙΙ
 • Παθολογική Φυσιολογία
 • Φαρμακολογία Ι
 • Ιατρική Μικροβιολογία
 • Σημειολογία-Νοσολογία
 • Χειρουργική Παθολογία Ι
 • Κλινική Φαρμακολογία
 • Ακτινολογία Ι
 • Παθολογία
 • Χειρουργική Παθολογία ΙΙ
 • Γενική Επιδημιολογία & Μεθοδολογία Έρευνας
 • Ακτινολογία ΙΙ,…

Περισσότερες πληροφορίες…

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την λειτουργία των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων, την επικοινωνία με τους Ακαδημαϊκούς μας Συμβούλους για τον προγραμματισμό των μαθημάτων σας και την καθοδήγηση για την ολοκλήρωση των σπουδών σας, για μαθήματα τα οποία δεν βρίσκεται στην λίστα, ή για μεταπτυχιακά μαθήματα, για εργασίες, για δίδακτρα των μαθημάτων, αλλά και για να κάνετε αίτηση για την συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμα προετοιμασίας επικοινωνήστε μαζί μας….

Επικοινώνησε μαζί μας…

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Περισσότερα…

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Περισσότερα…

Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ

Περισσότερα…