Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Home » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Ποσοστά επιτυχίας που προσεγγίζουν το 100%.

Τα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΙΤΑΛΗ εδώ και χρόνια κατέχουν την πρώτη θέση στην φροντιστηριακή υποστήριξη φοιτητριών και φοιτητών με ποσοστά επιτυχίας που προσεγγίζουν το 100% ακόμα και στα πλέον δύσκολα και απαιτητικά μαθήματα τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται από την υψηλότατου επιπέδου Εκπαιδευτική ομάδα των Φροντιστηρίων ΒΙΤΑΛΗ (ποσοστό μεγαλύτερο του 90% κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν) αλλά και στην διαφοροποίηση της αντιμετώπισης των μαθημάτων ανάλογα με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα /  Σχολή / Τμήμα (τα τμήματα μας αποτελούνται αποκλειστικά από φοιτήτριες και φοιτητές του ίδιου τμήματος και δεν είναι διατμηματικά ή διαπανεπιστημιακά), ώστε να αποφεύγονται γενικότητες και απόσταση διδασκαλίας από την απαιτούμενη ύλη και τον τρόπο εξέτασης.

Ουσιαστικά είμαστε οι μόνοι που εφαρμόζουμε την αρχή της διαφοροποίησης των μαθημάτων μεταξύ των Σχολών/Τμημάτων έστω και αν αυτά έχουν την ίδια ονομασία ή φαινομενικά παραπλήσια διδακτέα ύλη.

Πρώτοι επίσης εφαρμόσαμε και τα προγράμματα καθοδήγησης και υποστήριξης για πρωτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές στα οποία οι Ακαδημαϊκοί μας Σύμβουλοι αναλύουν τις ανάγκες του κάθε Τμήματος ώστε να δώσουν την δυνατότητα στις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας να ξεκινούν με επιτυχία της Ακαδημαϊκή τους ζωή.

προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς

Σε ποιους απευθύνονται τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΒΙΤΑΛΗ απευθύνονται σε φοιτήτριες και φοιτητές, προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς που επενδύουν στην απόκτηση γνώσης και ζητούν επιτυχία στις εξετάσεις του με:

 • Ενίσχυση στο γνωστικό αντικείμενο πέρα από την διδασκαλία στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που φοιτούν.

 • Εξ’ ολοκλήρου κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

 • Καθοδήγηση και οργάνωση των σπουδών για την επιτάχυνση του χρόνου αποπεράτωσης της φοίτησης.

 • Ειδικά προγράμματα για πρωτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές που θέλουν να ξεκινήσουν “δυνατά” και χωρίς προβλήματα τις σπουδές τους.

 • Βοήθεια και καθοδήγηση στις εργασίες μαθημάτων, στην πτυχιακή, στην διπλωματική ή στην μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή.

 • Κάλυψη προαπαιτούμενης γνώσης.

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΒΙΤΑΛΗ παρέχουν υποστήριξη σε φοιτήτριες και φοιτητές σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας αλλά και σε πολλά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του Εξωτερικού, σε προπτυχιακό ή σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Αναλυτικές καταστάσεις υποστηριζόμενων μαθημάτων ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα / Σχολή / Τμήμα της Ελλάδας μπορείτε να δείτε παρακάτω επιλέγοντας το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα την Σχολή / Τμήμα που σας ενδιαφέρει :

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περισσότερα…

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Περισσότερα…

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περισσότερα…

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Περισσότερα…

Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περισσότερα…

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περισσότερα…

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Περισσότερα…

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Περισσότερα…

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - ΑΣΠΑΙΤΕ

Περισσότερα…

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περισσότερα…

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Περισσότερα…

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Περισσότερα…

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περισσότερα…

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Περισσότερα…

Πανεπιστήμιο Πατρών

Περισσότερα…

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Περισσότερα…

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Περισσότερα…

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Περισσότερα…

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περισσότερα…

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Περισσότερα…

Πολυτεχνείο Κρήτης

Περισσότερα…

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περισσότερα…

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Περισσότερα…

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Περισσότερα…

Οργάνωση Τμημάτων

 • Τα τμήματα αποτελούνται αποκλειστικά από φοιτήτριες και φοιτητές του ιδίου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος / Σχολής / Τμήματος και δεν είναι διατμηματικά ή διαπανεπιστημιακά. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται επακριβώς η απαιτούμενη ύλη του μαθήματος για το συγκεκριμένο Τμήμα αλλά και η μέθοδος και το ύφος της εξέτασης.

 • Ολιγομελή τμήματα στα οποία παρέχεται έντυπο υλικό με Θεωρία και Ασκήσεις.

 • Κλειστά τμήματα για ομάδες φοιτητριών – φοιτητών.

 • Ατομικά μαθήματα για φοιτήτριες και φοιτητές που ζητούν αποκλειστικότητα λόγω περιορισμένου χρόνου ή ιδιαίτερων απαιτήσεων.

 • Επαναληπτικά μαθήματα πριν τις τελικές εξετάσεις.

Προγραμματισμός Μαθημάτων

Ο σωστός και έγκαιρος προγραμματισμός των μαθημάτων για την επόμενη εξεταστική περίοδο αποτελεί το κλειδί για την καλή πορεία κάθε φοιτήτριας και φοιτητή. Ακόμα και στις περιπτώσεις φοιτητριών ή φοιτητών που έχουν αρκετά μαθήματα ο σωστός και έγκαιρος προγραμματισμός των μαθημάτων για την επόμενη εξεταστική περίοδο μπορεί να δώσει θεαματικά αποτελέσματα, ιδίως όταν τα μαθήματα προγραμματίζονται με την σωστή αλληλουχία.

Οι Ακαδημαϊκοί μας Σύμβουλοι γνωρίζοντας πολύ καλά τις απαιτήσεις των περισσότερων Τμημάτων αλλά και με την μεγάλη εμπειρία τους μπορούν να βοηθήσουν στον προγραμματισμό των μαθημάτων, να καθοδηγήσουν σωστά όσους θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με επιτυχία, ή να δώσουν την δυνατότητα με τις κατάλληλες συμβουλές σε πρωτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές να μην χάσουν καθόλου χρόνο και να προσαρμοστούν στο Ακαδημαϊκό περιβάλλον χωρίς προβλήματα.

Ημερομηνίες Έναρξης Τμημάτων

Τα πρώτα τμήματα προετοιμασίας για τις εξεταστικές περιόδους ξεκινούν λίγες μέρες (συνήθως 2 εβδομάδες) μετά το πέρας της προηγούμενης εξεταστικής.

Τμήματα καθώς και ατομικά μαθήματα ή κλειστά τμήματα μπορούν να ξεκινούν σε όλη την διάρκεια του εξαμήνου αλλά ειδικά για τα πλέον απαιτητικά μαθήματα είναι καλύτερη η έγκαιρη έναρξη ώστε να δωθεί και ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας.

Συγκεκριμένα οι συνηθέστερες ημερομηνίες έναρξης των πρώτων τμημάτων είναι :

Διδακτικό Προσωπικό

 • Κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών (PhD) στο γνωστικό αντικείμενο το οποίο επιμελούνται και διδάσκουν με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση.

 • Συνεργάτες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε θέματα Έρευνα & Διδασκαλίας.

 • Τακτικά μέλη Διεθνών Επιτροπών με πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων.

 • Καθηγήτριες και Καθηγητές εξειδικευμένοι αποκλειστικά στην Φροντιστηριακή υποστήριξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επιπλέον παροχές σε φοιτήτριες και φοιτητές

Τα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΙΤΑΛΗ παρέχουν σε φοιτήτριες και φοιτητές επιπλέον τα ακόλουθα :

 • Προετοιμασία για γραπτούς Διαγωνισμούς Δημοσίου – ΑΣΕΠ (πρόσληψη στο Δημόσιο μέσω γραπτών διαγωνισμών).

 • Προετοιμασία για τον ετήσιο εισαγωγικό διαγωνισμό για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης – ΕΣΔΔΑ πετυχαίνοντας κάθε χρόνο το μεγαλύτερο πραγματικό ποσοστό επιτυχίας (μόνο για πτυχιούχους).

 • Εξειδικευμένα μαθήματα για την απόκτηση των απαραίτητων εφοδίων για την επιτυχημένα είσοδο στην αγορά εργασίας με όσο το δυνατόν με περισσότερα προσόντα (SPSS, e-Views, R, MATLAB, Τραπεζικά προγράμματα,…).

 • Εξατομικευμένη προετοιμασία για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις σε Σχολές όπως (Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Διατροφολογία, Ψυχολογία, Πολυτεχνικές Σχολές, Οικονομικές Σχολές, Σχολές Θετικών Επιστημών,…) με υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας.

 • Καθοδήγηση – βοήθεια και προετοιμασία όπου χρειάζεται, για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακά ή διδακτορικά προγράμματα σπουδών είτε σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας είτε του Εξωτερικού. 

 • Βοήθεια και καθοδήγηση σε εργασίες τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες…

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την λειτουργία των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων, την επικοινωνία με τους Ακαδημαϊκούς μας Συμβούλους για τον προγραμματισμό των μαθημάτων σας και την καθοδήγηση για την ολοκλήρωση των σπουδών σας, για μαθήματα τα οποία δεν βρίσκεται στην λίστα, ή για μεταπτυχιακά μαθήματα, για εργασίες, για δίδακτρα των μαθημάτων, αλλά και για να κάνετε αίτηση για την συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμα προετοιμασίας επικοινωνήστε μαζί μας….

Επικοινώνησε μαζί μας…

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Οι ερωτήσεις – απαντήσεις που δημοσιεύουμε είναι αποτέλεσμα των συνομιλιών μας με ενδιαφερόμενους για τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια. Οι συνομιλίες είναι είτε με φοιτήτριες ή φοιτητές είτε με γονείς φοιτητών. Σε καμία περίπτωση δεν δημοσιεύονται ούτε πρόκειται ποτέ στο μέλλον να δημοσιευτούν ονόματα.

Τι καθηγητές αναλαμβάνουν τα μαθήματα στο φροντιστήριο;

Κάποιος καθηγητής ή καθηγήτρια για να διδάξει στο φροντιστήριο θα πρέπει να πληροί κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Πρώτα από όλα πρέπει να έχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο που αναλαμβάνει ή να είναι υποψήφιος διδάκτορας. Επίσης θα πρέπει να έχει εμπειρία στην Τριτοβάθμια φροντιστηριακή εκπαίδευση και γενικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τέλος θα πρέπει να έχει διάθεση για την εργασία του ώστε να μπορεί να βοηθήσει πραγματικά. Ιδίως το τελευταίο κριτήριο είναι αυτό που ξεχωρίζει τον καλό καθηγητή από τον εξαιρετικό καθηγητή. Και σε αυτό μας βοηθάτε εσείς με τις συνεχείς αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού μας προσωπικού.

 

Τι σημαίνει ομοιογενή τμήματα;

Στα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΒΙΤΑΛΗ εφαρμόζουμε εδώ και χρόνια την διαφοροποίηση των μαθημάτων σε σχέση με το Τμήμα και την Σχολή και όχι με το όνομα του μαθήματος. Πχ. αν έρθει ένας φοιτητής από το Φυσικό Αθήνας και ζητήσει την Φυσική Ι και ένας από το Χημικό Αθήνας και ζητήσει το ίδιο μάθημα σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να τους εντάξουμε στο ίδιο τμήμα. Η ύλη είναι διαφορετική, οι απαιτήσεις ανά Σχολή και πολλές φορές ανά διδάσκοντα διαφοροποιούνται οπότε πρέπει το κάθε μάθημα να προσεγγίζεται διαφορετικά. Αυτή λοιπόν η διαφοροποίηση εξειδικεύει την προετοιμασία στις συγκεκριμένες ανάγκες του μαθήματος και μας δίνει τα πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Τι είναι τα ειδικά προγράμματα για τους πρωτοετείς φοιτητές;

Στους πρωτοετείς φοιτητές παρέχουμε ειδικά προγράμματα τα οποία πρώτα από όλα τους βοηθούν να ενταχθούν στο ακαδημαϊκό περιβάλλον χωρίς κενά. Συγκεκριμένα σε πολλές Σχολής/Τμήματα η ύλη των μαθημάτων δεν ακριβώς η συνέχεια της ύλης του Λυκείου. Σε αυτήν την περίπτωση καλύπτουμε γρήγορα την ύλη ώστε να μην δημιουργηθούν κενά από την πρώτη στιγμή. Επίσης ειδικά στους πρωτοετείς φοιτητές πάντα οι ακαδημαϊκοί μας σύμβουλοι δίνουν οδηγίες σχετικά με την Σχολή τους τι μαθήματα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα και ποια είναι τα βασικά μαθήματα. Ο στόχος είναι η επιτυχημένη πορεία και η συνέχιση των σπουδών χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις.

Όταν παρακολουθώ ένα μάθημα στο φροντιστήριο πρέπει να πηγαίνω και στο Πανεπιστήμιο;

Κανείς δεν μπορεί να απαξιώσει τα μαθήματα του Πανεπιστημίου. Αν και καλύπτουμε πλήρως ένα μάθημα (απαραίτητη θεωρία και ασκήσεις) ποτέ δεν πρόκειται να πούμε την φράση μην πηγαίνετε στο Πανεπιστήμιο. Αντίθετα προτρέπουμε τους φοιτητές μας να παρακολουθούν τα μαθήματα του Πανεπιστημίου τους. Αν όμως κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια δεν μπορεί να παρακολουθήσει για αντικειμενικούς λόγους κάποιο μάθημα τότε πρέπει να ξέρει ότι το μάθημα είναι πλήρως καλυμμένο από το φροντιστήριο.

Είμαι σε μια Σχολή την οποία έχω παρατήσει. Τι κάνω; Μπορώ να πάρω πτυχίο;

Συνηθισμένο φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε είναι φοιτήτριες ή φοιτητές που για κάποιο λόγο απομακρύνθηκαν από την Σχολή τους και στην συνέχεια τους κατέβαλε η απογοήτευση. Είναι αυτός λόγος να εγκαταλείψει κάποιος τις σπουδές του; Η απάντηση είναι όχι. Αρκεί να το αποφασίσει και να αναζητήσει την κατάλληλη βοήθεια. Στον Όμιλο ΒΙΤΑΛΗ έχουμε βρεθεί πολλές φορές στην θέση να βοηθούμε σε επανεκκίνηση των σπουδών και να προγραμματίζουμε με τον κατάλληλο τρόπο το πέρας τους. Όμως ο κυριότερος παράγοντας πάντα παραμένει ο φοιτητής. Και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο για εμάς να βλέπουμε δικούς μας φοιτητές ή φοιτήτριες να έρχονται και να μας ευχαριστούν για την απόκτηση του πτυχίου τους.

Νεότερες ανακοινώσεις

1704, 2022

Νέα τμήματα για τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ 1Γ/2022

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , , |

Νέα τμήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ (1Γ/2022) Νέα τμήματα για τον γραπτό διαγωνισμό της ΑΑΔΕ ξεκινούν το επόμενο διάστημα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας Νέα Τμήματα ΑΑΔΕ 2022. Τα τμήματα αυτά πιθανότατα αποτελούν [...]

2403, 2022

Νέα τμήματα προετοιμασίας για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , , |

Νέα τμήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό της ΕΣΣΔΑ. Έναρξη νέων τμημάτων για τον 29ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης - ΕΣΔΔΑ. Συγκεκριμένα : Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους Τμήμα 09 Έναρξη : Πέμπτη 31/03/2022, Ώρα : 18:00 – [...]

2203, 2022

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ. Σύντομα η προκήρυξη

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , |

Νεότερες ειδήσεις για τον Πανελλήνιος Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2022 Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης για τον νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα για τον Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2022. Ο [...]

2203, 2022

Μαθήματα για το Εαρινό Εξάμηνο

Categories: Ανακοινώσεις, Κατατακτήριες Εξετάσεις, Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια|Tags: , , , , , |

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια - Εαρινό Εξάμηνο Συνεχής έναρξη προγραμμάτων για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Στοχευμένα μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε Σχολής. Μαθήματα ατομικά ή ομαδικά πάντα σε ομοιογενή τμήματα. Δήλωση συμμετοχής - Πληροφορίες Επιλέξτε τα [...]

603, 2022

Διαγωνισμός ΑΑΔΕ – 1Γ/2022 Έναρξη προγραμμάτων

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ|Tags: , , , , , |

Διαγωνισμός ΑΑΔΕ. Προκήρυξη 1Γ/2022 Έναρξη των προγραμμάτων προετοιμασίας για τον γραπτό διαγωνισμό της ΑΑΔΕ ( προκήρυξη 1Γ/2022 ). Αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της προκήρυξης και την ανακοίνωση των εξεταζόμενων μαθημάτων αλλά και της εξεταστέας ύλης ανά μάθημα, ο [...]

Αρχείο ανακοινώσεων…

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Περισσότερα…

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Περισσότερα…

Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ

Περισσότερα…

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤIΣΤΗΡΙΑ

Go to Top