Θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Για την κάλυψη των θέσεων απαιτείται Διδακτορικός ή Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και εμπειρία στην διδασκαλία Πανεπιστημιακών Μαθημάτων.

Νέες θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού δημιουργούνται συνεχώς λόγω των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών του Ομίλου ΒΙΤΑΛΗ.

Οι ανοικτές θέσεις αυτή την στιγμή είναι :

  • Μαθηματικός με εξειδίκευση στην Ανάλυση, Άλγεβρα

  • Οικονομολόγος με εξειδίκευση στην Μικροοικονομική και Μακροοικονομική θεωρία

  • Οικονομολόγος με εξειδίκευση στην Λογιστική, Κοστολόγηση.

  • Οικονομολόγος με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά.

  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εξειδίκευση στον τομέα της Ενέργειας.

  • Μηχανικός Πληροφορικής με εξειδίκευση στις γλώσσες προγραμματισμού

  • Μηχανολόγος Μηχανικός με εξειδίκευση στην Μηχανική, Μηχανές,…

  • Ναυπηγός Μηχανικός με εξειδίκευση στις Ναυπηγικές Κατασκευές

  • Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην Στατική,…

  • Νομικός με εξειδίκευση στο Ιδιωτικό ή στο Ποινικό Δίκαιο

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος

Αν είστε Καθηγήτρια ή Καθηγητής με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών και σας ενδιαφέρει η Εκπαίδευση στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email :

info@vitali.gr

Προτεραιότητα πάντα δίνουμε στα βιογραφικά σημειώματα που αναφέρονται στις ανοικτές θέσεις εργασίας αλλά πάντα προβλέποντας το μέλλον αξιολογούμε όλα τα βιογραφικά σημειώματα. Με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος είναι καλό να στείλετε και μια λίστα με μαθήματα τα οποία θα μπορούσατε να διδάξετε άμεσα.

Μετά την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όσο το δυνατόν πιο σύντομα.