Κατατακτήριες Ιατρικής

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Κατατακτήριες Ιατρικών Σχολών της Ελλάδας

Ενημερωθείτε για όλες τις λεπτομέρειες

Κάθε χρόνο οι κατατακτήριες εξετάσεις των Ιατρικών Σχολών σε όλη την Ελλάδα συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό υποψηφίων. Μεγαλύτερη ζήτηση πάντα συγκεντρώνει η Ιατρική Σχολή Αθήνας (Ιατρική – ΕΚΠΑ).

Η επιτυχία στις εξετάσεις απαιτεί πάντα πολύ καλή προετοιμασία (ιδιαίτερα στις Ιατρικές Σχολές λόγω της εξεταστέας ύλης αλλά και του υψηλού ανταγωνισμού). Η προετοιμασία θα πρέπει να γίνεται από απόλυτα εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν καλά τις ιδιαιτερότητες και το ύφος των κατατακτήριων εξετάσεων.

Στα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΒΙΤΑΛΗ η προετοιμασία για τις κατατακτήριες εξετάσεις γίνεται μόνο σε ιδιαίτερα μαθήματα λόγω των ξεχωριστών αναγκών κάθε υποψήφιου. Οι διαφορετικές ανάγκες πηγάζουν από την διαφορετικότητα στο Τμήμα Προέλευσης και τις ιδιαιτερότητες του διαθέσιμου χρόνου. Ουσιαστικά για κάθε υποψήφιοι δημιουργείται ένα ειδικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις δικές του ανάγκες ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Σχολές / Τμήματα Ιατρικής στην Ελλάδα

Τα Τμήματα Ιατρικής στην Ελλάδα είναι επτά. Πληροφορίες για τις κατατακτήριες εξετάσεις ανά Τμήμα μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

Κατατακτήριες Ιατρικής – Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εξεταζόμενα μαθήματα

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για τις κατατακτήριες της Ιατρικής Αθήνας είναι :

 • Ιατρική Φυσική
 • Ιατρική Χημεία
 • Βιολογία Ι & ΙΙ – Γενετική

Προτεινόμενος χρόνος έναρξης μαθημάτων προετοιμασίας

Ο προτεινόμενος χρόνος προετοιμασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Επειδή η εξεταστέα ύλη για τις Κατατακτήριες της Ιατρικής Αθήνας είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, είναι καλό κάθε υποψήφιος να αποφασίζει όσο το δυνατόν νωρίτερα την έναρξη της προετοιμασίας του ώστε να υπάρχει και ο κατάλληλος χρόνος επαναλήψεων.

Γενικά ανάλογα με το Τμήμα Προέλευσης (το προηγούμενο πτυχίο του υποψήφιου) προτείνουμε :

 • Για υποψήφιους από συναφές Τμήμα Προέλευσης περίπου 9-12 μήνες
 • Για υποψήφιους από μη συναφές Τμήμα Προέλευσης περίπου 12-15 μήνες

Κατατακτήριες Ιατρικής – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θέσεις Κατάταξης στην Ιατρική Θεσσαλονίκης

Συνολικά οι θέσεις κατάταξης στην Ιατρική Θεσσαλονίκης είναι :

 • 5 θέσεις πτυχιούχων Οδοντιάτρων (3% επί των εισακτέων) που κατατάσσονται στο 3ο εξάμηνο.
 • 19 θέσεις λοιπών Σχολών και Τμημάτων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών (12% επί των εισακτέων) που κατατάσσονται στο 1ο εξάμηνο

Εξεταζόμενα μαθήματα

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για τις κατατακτήριες της Ιατρικής Θεσσαλονίκης για πτυχιούχους Οδοντιατρικής είναι :

 • Φυσιολογία
 • Ανατομία
 • Βιοχημεία

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για όλους τους υπόλοιπους πτυχιούχους είναι :

 • Ιατρική Φυσική
 • Βιολογία
 • Ιατρική Στατιστική

Προτεινόμενος χρόνος έναρξης μαθημάτων προετοιμασίας

Ο προτεινόμενος χρόνος προετοιμασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Καλό είναι λόγω της έκτασης της ύλης των κατατακτήριων εξετάσεων κάθε υποψήφιος να αποφασίζει όσο το δυνατόν νωρίτερα την έναρξη της προετοιμασίας του ώστε να υπάρχει και ο κατάλληλος χρόνος επαναλήψεων.

Γενικά ανάλογα με το Τμήμα Προέλευσης (το προηγούμενο πτυχίο του υποψήφιου) προτείνουμε :

 • Για υποψήφιους από συναφές Τμήμα Προέλευσης περίπου 8-12 μήνες
 • Για υποψήφιους από μη συναφές Τμήμα Προέλευσης περίπου 10-14 μήνες

Κατατακτήριες Ιατρικής – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εξεταζόμενα μαθήματα

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για τις κατατακτήριες της Ιατρικής Θράκης για όλους τους υποψήφιους είναι :

 • Ιατρική Φυσική
 • Βιολογία
 • Βιοχημεία

Προτεινόμενος χρόνος έναρξης μαθημάτων προετοιμασίας

Ο προτεινόμενος χρόνος προετοιμασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Καλό είναι λόγω της έκτασης της ύλης των κατατακτήριων εξετάσεων κάθε υποψήφιος να αποφασίζει όσο το δυνατόν νωρίτερα την έναρξη της προετοιμασίας του ώστε να υπάρχει και ο κατάλληλος χρόνος επαναλήψεων.

Γενικά ανάλογα με το Τμήμα Προέλευσης (το προηγούμενο πτυχίο του υποψήφιου) προτείνουμε :

 • Για υποψήφιους από συναφές Τμήμα Προέλευσης περίπου 8-12 μήνες
 • Για υποψήφιους από μη συναφές Τμήμα Προέλευσης περίπου 10-14 μήνες

Κατατακτήριες Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Πατρών

Εξεταζόμενα μαθήματα

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για τις κατατακτήριες της Ιατρικής Θεσσαλονίκης για πτυχιούχους Οδοντιατρικής είναι :

 • Βιολογία Ι
 • Βιοχημεία Ι
 • Βιοχημεία ΙΙ

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για όλους τους υπόλοιπους πτυχιούχους είναι :

 • Ιατρική Φυσική
 • Βιολογία Ι
 • Βιοχημεία Ι

Προτεινόμενος χρόνος έναρξης μαθημάτων προετοιμασίας

Ο προτεινόμενος χρόνος προετοιμασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Καλό είναι λόγω της έκτασης της ύλης των κατατακτήριων εξετάσεων κάθε υποψήφιος να αποφασίζει όσο το δυνατόν νωρίτερα την έναρξη της προετοιμασίας του ώστε να υπάρχει και ο κατάλληλος χρόνος επαναλήψεων.

Γενικά ανάλογα με το Τμήμα Προέλευσης (το προηγούμενο πτυχίο του υποψήφιου) προτείνουμε :

 • Για υποψήφιους από συναφές Τμήμα Προέλευσης περίπου 6-9 μήνες
 • Για υποψήφιους από μη συναφές Τμήμα Προέλευσης περίπου 9-12 μήνες

Κατατακτήριες Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εξεταζόμενα μαθήματα

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για τις κατατακτήριες της Ιατρικής Ιωαννίνων είναι :

 • Βιολογία
 • Φυσική
 • Χημεία

Προτεινόμενος χρόνος έναρξης μαθημάτων προετοιμασίας

Ο προτεινόμενος χρόνος προετοιμασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Καλό είναι λόγω της έκτασης της ύλης των κατατακτήριων εξετάσεων κάθε υποψήφιος να αποφασίζει όσο το δυνατόν νωρίτερα την έναρξη της προετοιμασίας του ώστε να υπάρχει και ο κατάλληλος χρόνος επαναλήψεων.

Γενικά ανάλογα με το Τμήμα Προέλευσης (το προηγούμενο πτυχίο του υποψήφιου) προτείνουμε :

 • Για υποψήφιους από συναφές Τμήμα Προέλευσης περίπου 6-9 μήνες
 • Για υποψήφιους από μη συναφές Τμήμα Προέλευσης περίπου 9-12 μήνες

Κατατακτήριες Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εξεταζόμενα μαθήματα

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για τις κατατακτήριες της Ιατρικής Λάρισας είναι :

 • Βιολογία
 • Γενική Μορφολογία
 • Ιατρική Φυσική

Προτεινόμενος χρόνος έναρξης μαθημάτων προετοιμασίας

Ο προτεινόμενος χρόνος προετοιμασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Καλό είναι λόγω της έκτασης της ύλης των κατατακτήριων εξετάσεων κάθε υποψήφιος να αποφασίζει όσο το δυνατόν νωρίτερα την έναρξη της προετοιμασίας του ώστε να υπάρχει και ο κατάλληλος χρόνος επαναλήψεων.

Γενικά ανάλογα με το Τμήμα Προέλευσης (το προηγούμενο πτυχίο του υποψήφιου) προτείνουμε :

 • Για υποψήφιους από συναφές Τμήμα Προέλευσης περίπου 6-9 μήνες
 • Για υποψήφιους από μη συναφές Τμήμα Προέλευσης περίπου 9-12 μήνες

Κατατακτήριες Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εξεταζόμενα μαθήματα

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για τις κατατακτήριες της Ιατρικής Κρήτης είναι :

 • Ιατρική Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία Α και Β

Προτεινόμενος χρόνος έναρξης μαθημάτων προετοιμασίας

Ο προτεινόμενος χρόνος προετοιμασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Καλό είναι λόγω της έκτασης της ύλης των κατατακτήριων εξετάσεων κάθε υποψήφιος να αποφασίζει όσο το δυνατόν νωρίτερα την έναρξη της προετοιμασίας του ώστε να υπάρχει και ο κατάλληλος χρόνος επαναλήψεων.

Γενικά ανάλογα με το Τμήμα Προέλευσης (το προηγούμενο πτυχίο του υποψήφιου) προτείνουμε :

 • Για υποψήφιους από συναφές Τμήμα Προέλευσης περίπου 6-9 μήνες
 • Για υποψήφιους από μη συναφές Τμήμα Προέλευσης περίπου 9-12 μήνες

Περισσότερες πληροφορίες…

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Κατατακτήριες εξετάσεις, τα μαθήματα ανά Σχολή, το επίπεδο δυσκολίας αλλά και την ιδιαιτερότητα των εξετάσεων, τα εξατομικευμένα προγράμματα προετοιμασίας, την καλύτερη δυνατή επιλογή Τμήματος Υποδοχής, τα δίδακτρα ή για να κάνετε προγραμματίσετε την προετοιμασίας σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας…

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Οι ερωτήσεις – απαντήσεις που δημοσιεύουμε είναι αποτέλεσμα των συνομιλιών μας με ενδιαφερόμενους για τις κατατακτήριες εξετάσεις. Σε καμία περίπτωση δεν δημοσιεύονται ούτε πρόκειται ποτέ να δημοσιευτούν στο μέλλον ονόματα.

Πότε πρέπει να ξεκινώ την προετοιμασία για τις κατατακτήριες εξετάσεις;

Η έναρξη της προετοιμασίας για τις κατατακτήριες εξετάσεις έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες :

 • Συνάφεια του τίτλου σπουδών με τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα του Τμήματος Υποδοχής.
 • Διαθέσιμος χρόνος προετοιμασίας κατά την διάρκεια της προετοιμασίας.
 • Δυσκολία των εξετάσεων του Τμήματος Υποδοχής.

Καλό είναι για τον κάθε υποψήφιο να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος χρόνος προετοιμασίας μαζί με τον κατάλληλο χρόνο επαναλήψεων.  Στις περισσότερες περιπτώσεις ο χρόνος προετοιμασίας είναι από 6 – 12 μήνες (ανάλογα με το Τμήμα Υποδοχής) εκτός ίσως από την περίπτωση των Ιατρικών Σχολών και κυρίως της Ιατρικής Σχολής Αθηνών που λόγω ανταγωνισμού αλλά και εκτεταμένης εξεταστέας ύλης αρκετές φορές χρειάζεται ίσως λίγο περισσότερος χρόνος (ιδίως για πτυχιούχους μη συναφών Τμημάτων).

Τι καθηγητές αναλαμβάνουν τα μαθήματα στο φροντιστήριο;

Κάποιος καθηγητής ή καθηγήτρια για να διδάξει στο φροντιστήριο θα πρέπει να πληροί κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Πρώτα από όλα πρέπει να έχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο που αναλαμβάνει ή να είναι υποψήφιος διδάκτορας. Επίσης θα πρέπει να έχει εμπειρία στην Τριτοβάθμια φροντιστηριακή εκπαίδευση και γενικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τέλος θα πρέπει να έχει διάθεση για την εργασία του ώστε να μπορεί να βοηθήσει πραγματικά. Ιδίως το τελευταίο κριτήριο είναι αυτό που ξεχωρίζει τον καλό καθηγητή από τον εξαιρετικό καθηγητή. Και σε αυτό μας βοηθάτε εσείς με τις συνεχείς αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού μας προσωπικού.

 

Μπορώ να δώσω σε δύο ή περισσότερα Τμήματα μέσα στην ίδια χρονιά;

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ώστε κάποιος υποψήφιος να μπορεί να δηλώσει ότι θέλει να δώσει εξετάσεις σε δύο ή και περισσότερα Τμήματα Υποδοχής. Όμως οι εξετάσεις στα 3 μαθήματα του κάθε Τμήματος ορίζονται ανεξάρτητα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ένας υποψήφιος να κληθεί να δώσει την ίδια μέρα και ώρα μαθήματα σε διαφορετικά Τμήματα Υποδοχής.

 

Μπορώ να δώσω κατατακτήριες εξετάσεις σε οποιαδήποτε σχολή θέλω;

Η απάντηση είναι ναι αρκεί κάποιος να έχει τα τυπικά προσόντα (τίτλος σπουδών). Όλοι οι πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα να δώσουν σε οποιαδήποτε Τμήμα Υποδοχής επιθυμούν. Η μόνη διαφοροποίηση που μπορεί να υπάρχει έχει να κάνει με το έτος ένταξης στο Τμήμα Υποδοχής που εξαρτάται από τον Τίτλο Σπουδών του Υποψήφιου.

Νεότερες ανακοινώσεις

1704, 2022

Νέα τμήματα για τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ 1Γ/2022

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , , |

Νέα τμήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ (1Γ/2022) Νέα τμήματα για τον γραπτό διαγωνισμό της ΑΑΔΕ ξεκινούν το επόμενο διάστημα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας Νέα Τμήματα ΑΑΔΕ 2022. Τα τμήματα αυτά πιθανότατα αποτελούν [...]

2403, 2022

Νέα τμήματα προετοιμασίας για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , , |

Νέα τμήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό της ΕΣΣΔΑ. Έναρξη νέων τμημάτων για τον 29ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης - ΕΣΔΔΑ. Συγκεκριμένα : Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους Τμήμα 09 Έναρξη : Πέμπτη 31/03/2022, Ώρα : 18:00 – [...]

2203, 2022

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ. Σύντομα η προκήρυξη

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , |

Νεότερες ειδήσεις για τον Πανελλήνιος Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2022 Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης για τον νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα για τον Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2022. Ο [...]

2203, 2022

Μαθήματα για το Εαρινό Εξάμηνο

Categories: Ανακοινώσεις, Κατατακτήριες Εξετάσεις, Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια|Tags: , , , , , |

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια - Εαρινό Εξάμηνο Συνεχής έναρξη προγραμμάτων για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Στοχευμένα μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε Σχολής. Μαθήματα ατομικά ή ομαδικά πάντα σε ομοιογενή τμήματα. Δήλωση συμμετοχής - Πληροφορίες Επιλέξτε τα [...]

603, 2022

Διαγωνισμός ΑΑΔΕ – 1Γ/2022 Έναρξη προγραμμάτων

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ|Tags: , , , , , |

Διαγωνισμός ΑΑΔΕ. Προκήρυξη 1Γ/2022 Έναρξη των προγραμμάτων προετοιμασίας για τον γραπτό διαγωνισμό της ΑΑΔΕ ( προκήρυξη 1Γ/2022 ). Αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της προκήρυξης και την ανακοίνωση των εξεταζόμενων μαθημάτων αλλά και της εξεταστέας ύλης ανά μάθημα, ο [...]

Αρχείο ανακοινώσεων…

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Περισσότερα…

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Περισσότερα…

Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ

Περισσότερα…

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤIΣΤΗΡΙΑ

Go to Top