Οδηγός για τις κατατακτήριες εξετάσεις: Μια απόφαση ζωής

Published On: July 8th, 2023

Τι είναι οι κατατακτήριες εξετάσεις;

Οι κατατακτήριες εξετάσεις αποτελούν μια δεύτερη ευκαιρία για πτυχιούχους ώστε να φοιτήσουν στην Σχολή της επιλογής τους. Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει είτε για την αναβάθμιση των σπουδών είτε λόγω της επιθυμίας του υποψηφίου. Πολλές φορές, ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αυτή είναι ασαφείς και προκαλούν σύγχυση. Έτσι, ας ρίξουμε μια ματιά στα βήματα και τις σημαντικές ημερομηνίες των κατατακτήριων εξετάσεων.

Η αίτηση και η ημερομηνία υποβολής

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος που επιθυμείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων διαρκεί από την 1η έως την 15η Νοεμβρίου. Οι αιτήσεις είναι ηλεκτρονικές και το απαραίτητη είναι ο τίτλος αποπεράτωσης του σπουδών της προηγούμενης Σχολής ή της προηγούμενης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί και να τηρήσετε αυτήν την προθεσμία.

Μαθήματα και εξεταστέα ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων

Στις κατατακτήριες εξετάσεις οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τρία διαφορετικά μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά ορίζονται από την κάθε Σχολή ξεχωριστά και συνήθως είναι μαθήματα του 1ου ή του 2ου εξαμήνου. Τα μαθήματα αλλά και η εξεταστέα ύλη του κάθε μαθήματος ξεχωριστά, ανακοινώνεται από την γραμματεία της Σχολής συνήθως την άνοιξη κάθε έτους.Δεν υπάρχει καμία δέσμευση ως προς την επιλογή των μαθημάτων με αποτέλεσμα να έχουμε αρκετά συχνά αλλαγές και σε μαθήματα αλλά και στην εξεταστέα ύλη των μαθημάτων (π.χ. αλλαγή βιβλιογραφίας,…) από κάθε Σχολή.Τέλος σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει δέσμευση ώστε συναφείς Σχολές να επιλέγουν τα ίδια μαθήματα ως προς τις κατατακτήριες εξετάσεις.

Το πρόγραμμα των κατατακτήριων εξετάσεων

Το ακριβές πρόγραμμα (ημέρες και ώρες) των κατατακτήριων εξετάσεων ανακοινώνεται από την γραμματεία της Σχολής  συνήθως μετά το πέρας των αιτήσεων. Όμως είναι γνωστό ότι οι εξετάσεις διεξάγονται από 1η έως και 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους στην έδρα της Σχολής. Αυτό καθιστά σχεδόν αδύνατη την επιλογή υποψήφιου να δώσει εξετάσεις σε δύο διαφορετικές Σχολές.

Τρόπος εξέτασης

Σε κάθε μάθημα ο υπεύθυνος καθηγητής της Σχολής επιλέγει τον τρόπο εξέτασης ο οποίος μπορεί να είναι θέματα ανάπτυξης ή ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ή και τα δύο ταυτόχρονα χωρίς προκαθορισμένο τρόπο.

Επιτυχία στις εξετάσεις και έτος εισαγωγής.

Σε κάθε Σχολή ορίζεται ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων οι οποίοι μπορούν να εισαχθούν μέσω των κατατακτήριων εξετάσεων κάθε έτος. Το ποσοστό αυτό είναι το 12% του αριθμού των φοιτητών που έχουν εισαχθεί στην συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Για να έχουν δικαίωμα εισαγωγής όμως οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γράψει σε κάθε μάθημα και πάνω από την βάση.

Ως αποτέλεσμα είναι ότι οι εισακτέοι σε κάθε Σχολή μέσω των κατατακτήριων εξετάσεων μπορεί να είναι από κανένας μέχρι τον μέγιστο αριθμό που καθορίζεται από το ποσοστό 12% των εισακτέων μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων.

Δεύτερο σημαντικό στοιχεία είναι το έτος επιλογής το οποίο είναι συνάρτηση του προηγούμενου τίτλου σπουδών του υποψήφιου. Η κάθε Σχολή με την ανακοίνωση των κατατακτήριων εξετάσεων κάθε έτους ανακοινώνει και το έτος εισαγωγής κάθε υποψήφιου ανάλογα με τον προηγούμενο τίτλο Σπουδών. Η εισαγωγή μπορεί να γίνει στο 1ο ή στο 2ο ή στο 3ο έτος (ουσιαστικά εξαρτάται από την συνάφεια της πρώτης Σχολής του υποψήφιου).

Η ευκαιρία να αλλάξετε γνωστικό αντικείμενο

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των κατατακτήριων εξετάσεων είναι ότι δεν περιορίζεστε από την αρχική σας σχολή. Έχετε τη δυνατότητα να εισαχθείτε σε οποιοδήποτε τμήμα επιθυμείτε, ανεξάρτητα από την προηγούμενη ειδίκευσή σας (μοναδική διαφοροποίηση η οποία είναι συνάρτηση της συνάφειας του πρώτου τίτλου σπουδών είναι το έτος εισαγωγής). Αυτό ανοίγει νέες προοπτικές για εσάς, επιτρέποντάς σας να ακολουθήσετε τον αληθινό σας προορισμό επιστημονικά και επαγγελματικά.

Το μυστικό της επιτυχίας

Η επιτυχία στις κατατακτήριες εξετάσεις βασίζεται σε δύο βασικές προϋποθέσεις. Στην κατάλληλη προετοιμασία για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων αλλά και στην ορθή επιλογή της Σχολής που έχει σχέση και με τον ανταγωνισμό στις κατατακτήριες εξετάσεις.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις είναι μια μοναδική ευκαιρία να διαμορφώσετε το μέλλον σας και να ακολουθήσετε τα όνειρά σας. Αυτή η διαδικασία απαιτεί προετοιμασία, αφοσίωση και εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Με την κατάλληλη προετοιμασία και την αποφασιστικότητα, μπορείτε να πετύχετε τους στόχους σας και να ξεκινήσετε μια νέα φάση στη ζωή σας.