Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης VitaliWebApp

Vitali WebApp Το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης Vitali WebApp αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει πολύ υψηλού επιπέδου ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε όλους τους εκπαιδευόμενους μας. Η πλατφόρμα ξεκίνησε την λειτουργία της τον Οκτώβριο του 2022 και βρίσκετε σε συνεχή αναβάθμιση μέχρι να φθάσει στο επίπεδο για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Τεχνικά Χαρακτηριστικά - [...]