Διαγωνισμός Δημοτικής Αστυνομίας

Home » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Διαγωνισμοί Δημοσίου – ΑΣΕΠ » Διαγωνισμός Δημοτικής Αστυνομίας

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ : Δημοτική Αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα το επόμενο διάστημα πρόκειται να διεξαχθεί γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την Δημοτική Αστυνομία. Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί στους Δήμους όλης της χώρας σύμφωνα με το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ο διαγωνισμός θα αφορά την πρόσληψη 1200 Δημοτικών Αστυνομικών στους Δήμους της χώρας Πανεπιστημιακης, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ ).

Ο διαγωνισμός για την Δημοτική Αστυνομία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον νόμο  4765/2021 ο οποίος περιγράφει τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΒΙΤΑΛΗ όπως κάνει σε κάθε διαγωνισμό θα ξεκινήσει προγράμματα προετοιμασίας υποψηφίων αμέσως μετά την έκδοση της προκήρυξης ή αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση περί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ώστε όλοι οι υποψήφιοι να γνωρίζουν καλά τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού πριν αποφασίσουν την έναρξη ή όχι της προετοιμασίας τους.

Γενικά Στοιχεία του Διαγωνισμού

Κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν για τον επερχόμενο διαγωνισμό θα ισχύουν τα ακόλουθα :

 • Προβλεπόμενες θέσεις διαγωνισμού περίπου 1200. Οι θέσεις θα κατανεμηθούν και στις τρεις κατηγορίες εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
 • Όριο ηλικίας :
  • Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης : 21 – 30 ετών
  • Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης : 21 – 30 ετών
  • Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : 21 – 26 ετών
 • Όριο ύψους :
  • Γυναίκες υποψήφιες : Ελάχιστο ύψος 167 εκατοστά
  • Άνδρες υποψήφιοι : Ελάχιστο ύψος 170 εκατοστά
Διαδικασία Εξετάσεων

Η εξέταση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον νόμο 4765/2021 (Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ). Η εξέταση θα περιλαμβάνει την εξέταση γνώσεων, την εξέταση δεξιοτήτων, την εξέταση εργασιακής αποτελεσματικότητας. Επίσης η εξέταση θα περιλαμβάνει δομημένη συνέντευξη και διαγωνιστικές δοκιμασίες οι οποίες θα καθοριστούν από την προκήρυξη.

Την τελική βαθμολογία κάθε υποψήφιου θα συμπληρώνουν και αντικειμενικά κριτήρια (πχ. εντοπιότητα,…).

Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα

Τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για την συμμετοχή στον διαγωνισμό για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης είναι :

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου ή απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ από τον τίτλο σπουδών.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 – Lower)

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων προετοιμασίας

Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων προετοιμασίας αναφέρονται στον επόμενο πίνακα για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι τα μαθήματα προετοιμασίας των υποψηφίων θα είναι ίδια με αυτά του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ οπότε η προετοιμασία των υποψηφίων θα καλύπτει και τους δυο διαγωνισμούς. Η μόνη διαφοροποίηση θα υπάρχει στο γνωστικό αντικείμενο το οποίο θα οριστεί στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (ανά κατηγορία εκπαίδευσης) και σε κάθε επόμενο διαγωνισμό ο οποίος θα βασίζεται στον νόμο 4765/2021.

Κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Γνωστικό Αντικείμενο
Προβλεπόμενες Ώρες
Δίδακτρα
Γενικές Γνώσεις40 ώρες320 €
Λεκτικές Δεξιότητες40 ώρες320 €
Αριθμητικές Δεξιότητες40 ώρες 320 €
Εργασιακή Αποτελεσματικότητα 40 ώρες320 €
Σύνολο (ολόκληρο το πρόγραμμα) 160 ώρες960

Τα δίδακτρα των 960 αναφέρονται σε ολόκληρο το πρόγραμμα και καλύπτουν μαθήματα, σημειώσεις σε έντυπη μορφή, επαναληπτικά μαθήματα και διαγωνίσματα (τεστ προσομοίωσης) και γενικότερη όλη την προετοιμασία του κάθε υποψήφια για τα προαναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα.

 • Τα μαθήματα διεξάγονται διαδικτυακά (elearning) μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης του Ομίλου Βιτάλη

 • Τα μαθήματα καταγράφονται (βίντεο). Οι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθούν οποτεδήποτε τα βίντεο μέχρι την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

 • Το πρώτο μάθημα σε κάθε γνωστικό αντικείμενο είναι δοκιμαστικό. Εγγραφή γίνεται από το δεύτερο μάθημα.

 • Στους υποψήφιους που μετέχουν στα προγράμματα προετοιμασίας παρέχεται  δωρεάν πλήρες εκπαιδευτικό υλικό.

 • Μετά το τέλος των μαθημάτων και μέχρι τον διαγωνισμό διεξάγονται επαναληπτικά μαθήματα.

 • Τα διαγωνίσματα (τεστ προσομοίωσης) και τα επαναληπτικά μαθήματα δεν υπολογίζονται στις ώρες των προγραμμάτων και παρέχονται δωρεάν.

 • Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει το ή τα γνωστικά αντικείμενα που θέλει να παρακολουθήσει (δεν είναι υποχρεωμένο να παρακολουθήσει όλα τα γνωστικά αντικείμενα).

 • Τα δίδακτρα αναφέρονται ανά γνωστικό αντικείμενο ή συνολικά για την παρακολούθηση ολόκληρου του προγράμματος (υπάρχει έκπτωση στην παρακολούθηση ολόκληρου του προγράμματος).

 • Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 μηνιαίες δόσεις με κατάθεση σε τράπεζα ή στο ταμείο του φροντιστηρίου ή σε 6-12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας.

 • Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής διδάκτρων (μετά το δοκιμαστικό μάθημα) υπάρχει έκπτωση 5%.

Νέα προγράμματα – Αιτήσεις συμμετοχής

Δείτε τα προγράμματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό της Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να κάνετε αίτηση συμμετοχής σε κάποιο από τα τμήματα.

Νέα Τμήματα – Αιτήσεις Συμμετοχής

Οργάνωση Τμημάτων

Ιδιαίτερα σε γραπτούς διαγωνισμούς που οργανώνονται και διεξάγονται μέσω του ΑΣΕΠ και για λόγους δεοντολογίας και συνέπειας, τα προγράμματα προετοιμασίας ξεκινούν πάντα αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί και την επίσημη ανακοίνωση της εξεταστέας ύλης του διαγωνισμού (ουσιαστικά την προκήρυξη του διαγωνισμού). 

Αυτό αποτελεί κατοχύρωση των υποψηφίων αλλά και του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΒΙΤΑΛΗ.

Περισσότερες πληροφορίες…

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον γραπτό διαγωνισμός της Δημοτικής Αστυνομίας, όπως τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα, τον κατάλληλο χρόνο προετοιμασίας, τα νέα τμήματα, το εκπαιδευτικό μας προσωπικό, τις σημειώσεις, τα δίδακτρα και τους τρόπους πληρωμής, ή για να κάνετε αίτηση για την συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμα προετοιμασίας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Οι ερωτήσεις – απαντήσεις που δημοσιεύουμε είναι αποτέλεσμα των συνομιλιών μας με ενδιαφερόμενους για διαγωνισμούς δημοσίου και ΑΣΕΠ. Σε καμία περίπτωση δεν δημοσιεύονται ούτε πρόκειται ποτέ στο μέλλον να δημοσιευτούν ονόματα συνομιλητών μας

Πότε θα αρχίσουν τα τμήματα για τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ

Ο κάθε διαγωνισμός ο οποίος διεξάγεται μέσω του ΑΣΕΠ ξεκινά επίσημα με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Η προκήρυξη κάθε διαγωνισμού περιλαμβάνει τις θέσεις, τις κατηγορίες εκπαίδευσης, τα αποδεκτά πτυχία, τα απαραίτητα προσόντα για τον διαγωνισμό (ανάλογα με την κατηγορία), τον τρόπο βαθμολόγησης του γραπτού, των επιπλέον προσόντων αλλά και τα γνωστικά αντικείμενα ανά κατηγορία και την εξεταστέα ύλη του κάθε γνωστικού αντικειμένου. Η προκήρυξη του διαγωνισμού της ΑΑΔΕ για τον 2022 δεν θα είναι υποχρεωτικά όμοια με την προκήρυξη 1Γ/2017 (στο παρελθόν έχουν γίνει πολύ σημαντικές αλλαγές σε διαγωνισμούς) άλλωστε περιλαμβάνει σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες και άλλες κατηγορίες εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό και για την ασφάλεια τόσο των υποψηφίων όσο και την δική μας θα περιμένουμε πρώτα την προκήρυξη ή μια επίσημη ανακοίνωση και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν τα μαθήματα.

Είμαι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μπορώ να λάβω μέρος στον διαγωνισμό ως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;

Η απάντηση είναι ναι. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα που αφορά τον χρόνο αναγνώρισης του πτυχίου σε περίπτωση πρόσληψης (επιτυχίας στον διαγωνισμό). Συνήθως η αναγνώριση του πτυχίου καθυστερεί έως 7 χρόνια. Αντίθετα αν το πτυχίο αποκτηθεί αμέσως μετά τον διαγωνισμό τότε η αναγνώριση του πτυχίου και η αναβάθμιση του υπαλλήλου από κατηγορία ΔΕ σε κατηγορία ΠΕ γίνεται πολύ πιο γρήγορα.

Όλοι οι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ είναι γραπτοί;

Οι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες. Τους διαγωνισμούς με την κατάθεση δικαιολογητικών και τους γραπτούς διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοί της πρώτης κατηγορίας είναι πάρα πολύ και ο υποψήφιος καλείται εφόσον φτιάξει έναν λογαριασμό στην σελίδα του ΑΣΕΠ με τα προσωπικά του στοιχεία να μετέχει σε όποιον διαγωνισμό θέλει υποβάλλοντας απλά μία αίτηση. Σε αυτούς τους διαγωνισμούς υπολογίζονται τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος και αν οι μέσα σε αυτούς που επιλέγονται διορίζονται. Στην δεύτερη κατηγορία ανάλογα με τις ανάγκες προκηρύσσονται κάποιοι διαγωνισμοί πρόσληψης προσωπικού που εκτός των τυπικών προσόντων που πρέπει να πληρούνται (τα τυπικά προσόντα εξαρτώνται από την προκήρυξη) οι υποψήφιοι καλούνται να δώσουν και γραπτές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα. Ιδιαίτερα με τον νόμο 4765/2021 προβλέπεται η πρόσληψη όλου του προσωπικού του δημοσίου με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο διαγωνισμός αυτός θα αντικαταστήσει τις προσλήψεις προσωπικού μέσω των διαγωνισμών κατάθεσης δικαιολογητικών.

Τι καθηγητές αναλαμβάνουν τα μαθήματα στο φροντιστήριο;

Κάποιος καθηγητής ή καθηγήτρια για να διδάξει στο φροντιστήριο θα πρέπει να πληροί κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Πρώτα από όλα πρέπει να έχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο που αναλαμβάνει ή να είναι υποψήφιος διδάκτορας. Επίσης θα πρέπει να έχει εμπειρία στην Τριτοβάθμια φροντιστηριακή εκπαίδευση και γενικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τέλος θα πρέπει να έχει διάθεση για την εργασία του ώστε να μπορεί να βοηθήσει πραγματικά. Ιδίως το τελευταίο κριτήριο είναι αυτό που ξεχωρίζει τον καλό καθηγητή από τον εξαιρετικό καθηγητή. Και σε αυτό μας βοηθάτε εσείς με τις συνεχείς αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού μας προσωπικού.

 

Νεότερες ανακοινώσεις

708, 2022

Διαγωνισμός Δημοτικής Αστυνομίας

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , , |

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για την Δημοτική Αστυνομία Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες αναμένεται διαγωνισμός για την πρόσληψη 1200 περίπου μονίμων υπαλλήλων για την Δημοτική Αστυνομία σε όλους τους δήμους της χώρας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον νόμο 4765/2021 [...]

507, 2022

Μεταφορά στον καινούργιο μας χώρο στο Σύνταγμα

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Κατατακτήριες Εξετάσεις, Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια|Tags: , , , , , , |

Μεταφορά στον καινούργιο μας χώρο. Από Δευτέρα 04/07/2022 ολοκληρώθηκε η μεταφορά του κεντρικού μας καταστήματος στον καινούργιο μας χώρο. Ο νέος μας χώρος απέχει ελάχιστα από τον σταθμό μετρό του Συντάγματος (1 λεπτό), καθώς και τον τερματικό σταθμό [...]

507, 2022

Εξεταστική Σεπτεμβρίου. Έναρξη προετοιμασίας

Categories: Ανακοινώσεις, Κατατακτήριες Εξετάσεις, Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια|Tags: , , , , , , |

Έναρξη προετοιμασίας για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου Από Δευτέρα 04/07/2022 ξεκινούν τα νέα προγράμματα για την προετοιμασία για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Μαθήματα (ατομικά ή ομαδικά) θα ξεκινούν συνεχώς εφόσον υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος προετοιμασίας. Και [...]

1704, 2022

Νέα τμήματα για τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ 1Γ/2022

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , , |

Νέα τμήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ (1Γ/2022) Νέα τμήματα για τον γραπτό διαγωνισμό της ΑΑΔΕ ξεκινούν το επόμενο διάστημα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας Νέα Τμήματα ΑΑΔΕ 2022. Τα τμήματα αυτά πιθανότατα αποτελούν [...]

2403, 2022

Νέα τμήματα προετοιμασίας για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , , |

Νέα τμήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό της ΕΣΣΔΑ. Έναρξη νέων τμημάτων για τον 29ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης - ΕΣΔΔΑ. Συγκεκριμένα : Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους Τμήμα 09 Έναρξη : Πέμπτη 31/03/2022, Ώρα : 18:00 – [...]

Αρχείο ανακοινώσεων…

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Περισσότερα…

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Περισσότερα…

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Περισσότερα…
Go to Top