Διαγωνισμοι Δημοσιου | Πανεπιστημιακα Φροντιστηρια | e-learning | Πληροφορική | Ξένες Γλώσσες | Νέα Τμήματα | Σενινάρια | Όμιλος Βιτάλη | Σύνδεσμοι | ΕπικοινωνίαClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear
Navigation
Διαγωνισμοι Δημοσιου
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Εθνικη Σχολη Δημοσιας Διοικησης και Τοπικης Αυτοδιοικησης
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψήφιων Δικηγόρων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2018
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΣΕΠ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΓΕΩΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΣΕΠ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΣΕΠ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΣΕΠ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ
ΑΣΕΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ
ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Εθνική Σχολή Δικαστών
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ
Σημειώσεις για τους Διαγωνισμούς Δημοσίου
Αναζήτηση

 
Περιοχή Μελών
Username

Password

Σύνολο Επισκέψεων
Επισκεψιμότητα
6678984
Side Banners
Δείτε επίσης:
ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΣΔΔ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ
ΑΣΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΔΔ - ΕΣΤΑ 2009
ΑΣΕΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Home : Διαγωνισμοι Δημοσιου : ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ : ΑΣΕΠ ΓΕΩΛΟΓΩΝ

ΑΣΕΠ ΓΕΩΛΟΓΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ.0405 ΓΕΩΛΟΓΩΝ

 

Πρόγραμμα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΓΕΩΛΟΓΩΝ

Τα προγράμματα είναι ενδεικτικά και αναφέρονται στον προηγούμενο διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Τα προγράμματα μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την ύλη που θα ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.

Γνωστικό Αντικείμενο

Ώρες Διδασκαλίας

Δίδακτρα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
( Βασικό Γνωστικό Αντικείμενο )

40 ώρες

 

ΦΥΣΙΚΗ ( Συνεξεταζόμενο ) *

-

-

ΧΗΜΕΙΑ ( Συνεξεταζόμενο ) *

-

-

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Συνεξεταζόμενο ) *

-

-

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
(Κοινό σε όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικών)

60 ώρες

 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

32 ώρες

 

Σύνολο προγράμματος

132 ώρες

 

* Ο ορισμός των προγραμμάτων για τα συνεξεταζόμενα μαθήματα θα γίνει μετά την επίσημη ανακοίνωση του αριθμού των συνεξεταζόμενων μαθημάτων και της ύλης τους.

 • Ολιγομέλη τμήματα.
 • Ευέλικτα ωράρια.
 • Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται οι σημειώσεις και όλο το εκπαιδευτικό υλικό που δίνουμε στους σπουδαστές μας.
 • Επαναληπτικά μαθήματα θα γίνουν πριν τον διαγωνισμό χωρίς επιπλεόν οικονομική επιβάρυνση.
 • Τα μαθήματα διεξάγονται σε τετράωρα.
 • Διδασκαλία αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές κατόχους Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών στο Γνωστικό Αντικείμενο που διδάσκουν. 

 

Γενικά προσόντα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΓΕΩΛΟΓΩΝ

 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους. Άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
 • Οι άνδρες μέχρι το διορισμό τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄).
 • Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να κατέχουν τα ειδικά προσόντα για διορισμό του κλάδου που αναφέρονται κατωτέρω. 

 

Ειδικά προσόντα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΓΕΩΛΟΓΩΝ

 • Πτυχίο Γεωλογίας (κωδ. 0451) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κωδ. 0452) ή του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (κωδ. 0453) ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

 

Θέσεις προηγούμενου διαγωνισμού ΑΣΕΠ ΓΕΩΛΟΓΩΝ

Στον προηγούμενο διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΓΕΩΛΟΓΩΝ προκηρύχθηκαν 25 θέσεις για την κατηγορία ΠΕ.0405.

 

Εξεταστέα Ύλη του διαγωνισμού ΑΣΕΠ ΓΕΩΛΟΓΩΝ

Η εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού ΑΣΕΠ ΓΕΩΛΟΓΩΝ βασίζεται στην προκήρυξη του προηγούμενου διαγωνισμού.

Μικρές αλλαγές μπορούν να προκύψουν με την νέα προκήρυξη. 

Δ1. ΓΕΩΛΟΓΙΑ − ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Ως κύριο μάθημα ειδικότητας για τους Γεωλόγους)

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στα ακόλουθα κεφάλαια από τη Γεωλογία και τη Γεωγραφία:

 • Ηλιακό σύστημα.
 • Κινήσεις Ήλιου, Γης, Σελήνης, συνδεόμενα φαινόμενα.
 • Δομή του εσωτερικού της Γης.
 • Λιθοσφαιρικές πλάκες.
 • Μηχανισμός γένεσης σεισμών, σεισμικά κύματα.
 • Μέγεθος και ένταση σεισμών.
 • Σεισμικότητα του ελλαδικού χώρου.
 • Ηφαίστεια του ελλαδικού χώρου.
 • Πετρώματα.
 • Πτυχώσεις, Ρήγματα.
 • Γεωλογικός κύκλος
 • Ορογενετικά συστήματα.
 • Συνοπτική γεωλογική ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης.
 • Αποσάθρωση – διάβρωση – απόθεση.
 • Υδρογραφικό δίκτυο.
 • Παράκτια μορφολογία.
 • Καιρός και κλίμα − Ταξινόμηση κλιμάτων.
 • Παλαιοκλιματολογία − Παγετώδεις περίοδοι.
 • Απολιθώματα.
 • Γεωλογικοί αιώνες.
 • Έννοια του κοιτάσματος, εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα.
 • Ορυκτός πλούτος της Ελλάδας.
 • Πετρέλαιο – Άνθρακας.
 • Γεωθερμική ενέργεια.
 • Είδη χαρτών, υπόμνημα, συμβολισμός, κλίμακα, χαρτογραφικές προβολές.

 

Οικονομικός Διακανονισμός

Ο Οικονομικός Διακανονισμός γίνεται με την Διεύθυνση του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΒΙΤΑΛΗ.

 

Νέα τμήματα για τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΓΕΩΛΟΓΩΝ

Για να ενημερωθείτε για τα νέα τμήματα για τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα " Νέα Τμήματα " ή να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

 

Σημειώσεις για τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΓΕΩΛΟΓΩΝ

Για όσους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα τμήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΒΙΤΑΛΗ προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα σημειώσεις τα οποία περιέχουν την απαραίτητη θεωρία και ερωτηματολόγια προσαρμοσμένα στον διαγωνισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα " Σημειώσεις ".

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΙΤΑΛΗ

Νο1 σε επιτυχίες κάθε χρόνο


 

Bookmark and Share
Νέα και Ανακοινώσεις
Ημερομηνίες διεξαγωγής του 27ου εισαγωγικού διαγωνισμού για την ΕΣΔΔΑ

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής του 27ου εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ...

Αναβολή Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων

Online μαθήματα

Διακοπή λειτουργίας εκπαιδευτηρίων

Διακοπή λειτουργίας εκπαιδευτηρίων όλων των βαθμίδων για 15 ημέρες.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας διακόπτουν προσωρινά την λειτουργία δια ζώσης μαθημάτων μέχρι της 24 Μαρτίου.

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Έκδοση προκήρυξης 27ου εισαγωγικού διαγωνισμού

Τώρα και στο Facebook

Επίσημη σελίδα του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΒΙΤΑΛΗ στο facebook


        

© 2020 - Εκπαιδευτικός Όμιλος ΒΙΤΑΛΗ

ΑΘΗΝΑ: Νίκης 2 & Καραγεώργη Σερβίας, Σύνταγμα. ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Δεληγιώργη 106Α (Έναντι Πανεπιστημίου Πειραιά), Τηλ: 210-42.20.970,1,2, 210-77.12.995. email: info@vitali.gr

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | SEO - Protocol Online Marketing