Διαγωνισμοι Δημοσιου | Πανεπιστημιακα Φροντιστηρια | e-learning | Πληροφορική | Ξένες Γλώσσες | Νέα Τμήματα | Σενινάρια | Όμιλος Βιτάλη | Σύνδεσμοι | ΕπικοινωνίαClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear
Navigation
Διαγωνισμοι Δημοσιου
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Εθνικη Σχολη Δημοσιας Διοικησης και Τοπικης Αυτοδιοικησης
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψήφιων Δικηγόρων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2018
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΣΕΠ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΓΕΩΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΣΕΠ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΣΕΠ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΣΕΠ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ
ΑΣΕΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ
ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Εθνική Σχολή Δικαστών
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ
Σημειώσεις για τους Διαγωνισμούς Δημοσίου
Αναζήτηση

 
Περιοχή Μελών
Username

Password

Σύνολο Επισκέψεων
Επισκεψιμότητα
6682177
Side Banners
Δείτε επίσης:
ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΣΔΔ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ
ΑΣΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΔΔ - ΕΣΤΑ 2009
ΑΣΕΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Home : Διαγωνισμοι Δημοσιου : ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ : ΑΣΕΠ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΑΣΕΠ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ.0402 ΧΗΜΙΚΩΝ

 

Πρόγραμμα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό

Τα προγράμματα είναι ενδεικτικά και αναφέρονται στον προηγούμενο διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Τα προγράμματα μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την ύλη που θα ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.

Γνωστικό Αντικείμενο

Ώρες Διδασκαλίας

Δίδακτρα

ΧΗΜΕΙΑ (Βασικό Γνωστικό Αντικείμενο)

60 ώρες

 

ΦΥΣΙΚΗ (Συνεξεταζόμενο - A2)*

-

-

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Συνεξεταζόμενο - Γ2)*

-

-

ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Συνεξεταζόμενο -Δ2)*

-

-

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
(Κοίνο σε όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικών)

60 ώρες

 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑΣ

32 ώρες

 

Σύνολο

152 ώρες

 

* Ο ορισμός των προγραμμάτων για τα συνεξεταζόμενα μαθήματα θα γίνει μετά την επίσημη ανακοίνωση του αριθμού των συνεξεταζόμενων μαθημάτων και της ύλης τους. 

 • Ολιγομελή τμήματα. 
 • Ευέλικτα ωράρια. 
 • Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται οι σημειώσεις και όλο το εκπαιδευτικό υλικό που δίνουμε στους σπουδαστές μας. 
 • Επαναληπτικά μαθήματα θα γίνουν πριν το διαγωνισμό χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. 
 • Τα μαθήματα γίνονται σε τετράωρα. 
 • Διδασκαλία αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές κατόχους Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών στο Γνωστικό Αντικείμενο που διδάσκουν  

 

 

Γενικά προσόντα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό

 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους. Άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 • Να μην έχουν κώλυμα διορισμού. 
 • Οι άνδρες μέχρι το διορισμό τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄). 
 • Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. 
 • Να κατέχουν τα ειδικά προσόντα για διορισμό του κλάδου που αναφέρονται κατωτέρω.

 

Ειδικά προσόντα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό

 • Πτυχίο Χημείας (κωδ. 0421) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Χημείας του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 0422). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

   

Θέσεις προηγούμενου διαγωνισμού

Στον προηγούμενο διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΧΗΜΙΚΩΝ προκηρύχθηκαν 78 θέσεις για την κατηγορία ΠΕ.0402.

 

Εξεταστέα Ύλη του διαγωνισμού

Η εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού ΑΣΕΠ ΧΗΜΙΚΩΝ βασίζεται στην προκήρυξη του προηγούμενου διαγωνισμού.

Μικρές αλλαγές μπορούν να προκύψουν με την νέα προκήρυξη.

Β1. ΧΗΜΕΙΑ (Ως κύριο μάθημα ειδικότητας για τους Χημικούς)

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

α. Βασικές έννοιες:

 • Γνωρίσματα, σύσταση και καταστάσεις της ύλης.
 • Ταξινόμηση υλικών σωμάτων.
 • Εκφράσεις περιεκτικότητας, διαλυτότητα.
 • Εκφράσεις συγκέντρωσης διαλυμάτων
 • Είδη δεσμών, χημική ονοματολογία
 • Χημικές μονάδες μάζας
 • Καταστατική εξίσωση των αερίων, νόμος μερικών πιέσεων.
 • Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί.

β. Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και περιοδικός πίνακας

 • Κβαντικοί αριθμοί, ατομικά τροχιακά και αρχές δόμησης.
 • Τομείς s,p,d,f περιοδικού πίνακα, μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων.
 • Θεωρία Lewis.
 • Θεωρία VSEPR.
 • Δεσμοί σ και π.

γ. Πυρηνική Χημεία − Ραδιενέργεια

 • Χρόνος υποδιπλασιαμού.
 • Επιπτώσεις και εφαρμογές της ραδιενέργειας.

δ. Διαμοριακές δυνάμεις − Ιδιότητες διαλυμάτων

 • Διαμοριακές δυνάμεις.
 • Μεταβολές καταστάσεων.
 • Προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων.

ε. Θερμοχημεία − Θερμοδυναμική

 • Μεταβολές ενθαλπίας κατά τις χημικές αντιδράσεις
 • Νόμοι της θερμοχημείας και θερμιδομετρία.
 • Πρώτος και δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος.
 • Ελεύθερη ενέργεια, χημικές αντιδράσεις και ισορροπία.

στ. Οξέα, Βάσεις, Οξείδια, Άλατα

 • Ορισμός οξέων, βάσεων κατά Arrhenius και κατά Bronsted − Lowry.
 • Ορισμός οξειδίων και αλάτων.
 • Ιδιότητες οξέων, βάσεων, εξουδετέρωση, αντιδρά σεις διπλής αντικατάστασης.
 • Κατηγορίες οξέων, βάσεων, οξειδίων και αλάτων.

ζ. Χημική Κινητική

 • Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επη ρεάζουν.
 • Νόμος ταχύτητας και μηχανισμός αντίδρασης.
 • Καταλύτες.

η. Χημική Ισορροπία

 • Αμφίδρομες αντιδράσεις.
 • Απόδοση αντίδρασης
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χημικής Ισορροπίας, αρχή Le Chatelier.
 • Σταθερά χημικής ισορροπίας και παράγοντες που την επηρεάζουν, Βαθμός ιοντισμού οξέων − βάσεων.
 • Ιοντισμός νερού−pH.
 • Επίδραση κοινού ιόντος.
 • Ρυθμιστικά διαλύματα.
 • Δείκτες− ογκομέτρηση.
 • Γινόμενο διαλυτότητας.

θ. Οξειδοαναγωγή − Ηλεκτροχημεία

 • Αριθμός οξείδωσης, οξείδωση− αναγωγή.
 • Ηλεκτρόλυση.
 • Γαλβανικά στοιχεία, δυναμικό οξειδοαναγωγής.
 • Μπαταρίες.

ι. Μέταλλα και Κράματα

 • Μεταλλουργία.
 • Ιδιότητες μετάλλων.
 • Βιομηχανικά μέταλλα και κράματα.
 • Διάβρωση και ανακύκλωση μετάλλων.

ια. Μελέτη ορισμένων υλικών και ενώσεων πρακτι κού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος

 • Νερό, αμμωνία, νιτρικό οξύ, θειικό οξύ.
 • Χλωριούχο νάτριο και τα προϊόντα του (καυστικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, χλώριο, υδροχλω ρικό οξύ).
 • Κεραμικά, γυαλί, τσιμέντο, σιλικόνες.

ιβ. Οργανική Χημεία

 • Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων−ομόλογες σειρές−ονοματολογία
 • Ισομέρεια (συντακτική και γεωμετρική και στερεοϊ σομέρεια).
 • Ανάλυση οργανικών ενώσεων
 • Πετρέλαιο − Πετροχημικά.
 • Υδρογονάνθρακές (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, βεν ζόλιο).
 • Αλκοόλες, φαινόλες.
 • Αλκυλαλογονίδια, αιθέρες.
 • Καρβονυλικές ενώσεις.
 • Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους.
 • Βιομόρια και άλλα μόρια (Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη έλαια, σάπωνες).
 • Πολυμερή−πλαστικά, υφάνσιμες ίνες.
 • Στοιχεία μηχανισμών οργανικών αντιδράσεων.

ιγ. Στοιχεία περιβαλλοντικής χημείας

 • Φαινόμενο θερμοκηπίου.
 • Τρύπα όζοντος.
 • Διαχείριση αποβλήτων

 

 

Οικονομικός Διακανονισμός

Οικονομικός Διακανονισμός γίνεται με την Διεύθυνση του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΒΙΤΑΛΗ.

 

Νέα τμήματα για τον διαγωνισμό

Για να ενημερωθείτε για νέα τμήματα για τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΧΗΜΙΚΩΝ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα " Νέα Τμήματα ".

 

Σημειώσεις για τον διαγωνισμό

Για όσους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα τμήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΧΗΜΙΚΩΝ ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΒΙΤΑΛΗ προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα σημειώσεων (απαραίτητη θεωρία και ερωτηματολόγια).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα " Σημειώσεις ".

 

  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΙΤΑΛΗ

Νο1 σε επιτυχίες κάθε χρόνο


Bookmark and Share
Νέα και Ανακοινώσεις
Ημερομηνίες διεξαγωγής του 27ου εισαγωγικού διαγωνισμού για την ΕΣΔΔΑ

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής του 27ου εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ...

Αναβολή Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων

Online μαθήματα

Διακοπή λειτουργίας εκπαιδευτηρίων

Διακοπή λειτουργίας εκπαιδευτηρίων όλων των βαθμίδων για 15 ημέρες.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας διακόπτουν προσωρινά την λειτουργία δια ζώσης μαθημάτων μέχρι της 24 Μαρτίου.

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Έκδοση προκήρυξης 27ου εισαγωγικού διαγωνισμού

Τώρα και στο Facebook

Επίσημη σελίδα του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΒΙΤΑΛΗ στο facebook


        

© 2020 - Εκπαιδευτικός Όμιλος ΒΙΤΑΛΗ

ΑΘΗΝΑ: Νίκης 2 & Καραγεώργη Σερβίας, Σύνταγμα. ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Δεληγιώργη 106Α (Έναντι Πανεπιστημίου Πειραιά), Τηλ: 210-42.20.970,1,2, 210-77.12.995. email: info@vitali.gr

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | SEO - Protocol Online Marketing